Специалист персонал и работна заплата
София
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Специалист персонал и работна заплата

София full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Счетоводна кантора Инекскон ООД търси да назначи специалист персонал и работна заплата на пълен работен ден

Responsibilities

1. Изготвяне и регистрация в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване;
2. Поддържане и архивиране на трудови досиета;
3. Изготвяне на трудови възнаграждения;
4. Администриране трудови и извънтрудови правоотношения /работни заплати, отпуски, осигуровки, данъци върху доходите на физическите лица, обезщетения/;
5. Изготвяне ежемесечно на декларация обр. 1 и декларация обр. 6;
6. Подаване към НОИ на болнични и други документи, свързани с временна неработоспособност;
7. Оформяне на документи при назначаване и освобождаване на персонала – трудова книжка, осигурителна книжка, документи, удостоверяващи осигурителен и трудов стаж, служебни бележки за дохода;
8. Изготвяне на служебни бележки и справки за нуждите на Дружеството и служителите;
9. Изготвяне и проверка на графици и присъствени форми за работа;
10. Взаимодействие с органите на ИА Инспекция по труда, НОИ, НАП и др.;
11. Поддържа високо ниво на информираност за измененията в българското законодателство във връзка с трудово-правните отношения.

Requirements and necessary skills

1. Професионален опит като специалист ТРЗ минимум 2 години
2. Компютърна грамотност: Отлична компютърна грамотност – Работа със специализиран софтуер (предходен опит с Микроинвест ТРЗ ще се счита за предимство) и високо ниво на владеене на excel
3. Професионални качества: Задълбочени познания в трудовото и осигурително законодателство, Умения за приоритизиране на задачи, Умения за управление на времето и спазване на срокове;
4. Личностни качества: Способност за работа при зададени срокове, аналитични умения, лоялност и адаптивност, адаптивност към работни процеси и умения за работа в екип.

We offer

1. Работа в динамична и приятелска среда
2. Възможности за професионално развитие, включване в семинари и обучения
3. Комуникативно място
JobTiger Banner