Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения
Санитар
гр. София, ж.к. Иван Вазов
full-time

Санитар

гр. София, ж.к. Иван Вазов full-time

About us

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения представлява общинска социална институция с над 80 годишен опит, в която работят адекватен и квалифициран персонал за осигуряването на необходими условия за пълноценен социален живот, активно стареене и превенция на тяхното социално изключване на потребителите на социални услуги.

Responsibilities

Ежедневно почистване и дезинфекциране на подови настилки, битови, работни помещения, както и пространствата към тях, поддръжка на санитарни възли и коридори
Почистване на прах от мебели, щори, растения и офис техника.
Изпълнява и други задължения,възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Requirements and necessary skills

Желание за работа
Коректност и лоялност
Професионална дисциплина
Етично отношение

We offer

Конкурентно заплащане спрямо сферата на дейността и спазване на заложените в българското законодателство трудови взаимноотношения.

Contact Information

Phone: 0885511351

JobTiger Banner
JobTiger Banner