Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения
Общ работник / Шофьор
гр. София, ж.к. Иван Вазов
part-time

Общ работник / Шофьор

гр. София, ж.к. Иван Вазов part-time

About us

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения представлява общинска социална институция, в която работят адекватен и квалифициран персонал за осигуряването на необходими условия за пълноценен социален живот, активно стареене и превенция на тяхното социално изключване На потребителите на социални услуги в Дома .

Responsibilities

Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация.
Следи за състоянието и за изправността на предоставените му инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване.
Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика.
Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи.
Локализира и отстранява възникнали повреди.
Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на предприятието маршрути
Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път- проверява гориво, масло ,гуми ,двигател ,скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила, правилното закрепване на товара.
Получава заверени пътен лист и разписание.
Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове.
Следи за изтичане сроковете на застраховките и подновяването им.
Изпълнява и други задължения,възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Requirements and necessary skills

Желание за работа
Коректност и лоялност
Професионална дисциплина
Етично отношение

We offer

Конкурентно заплащане спрямо сферата на дейността и спазване на заложените в българското законодателство трудови взаимноотношения.

Contact Information

Phone: 0885511351

JobTiger Banner
JobTiger Banner