Матюшонок Сергий Володимирович
Главен инженер
Варна
full-time
Between 2000 and 3000 bgn
 Suitable for refugees

Главен инженер

Варна full-time Between 2000 and 3000 bgn  Suitable for refugees

About us

Главен инженер с опит на работа в жилищно строителство.
Във връзка със строителството на голям нов жилищен проект, търсим опитен главен инженер.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Осъществява технически надзор по изпълнението на строителството и монтажни работи, приемане на работи и завършени обекти.
2. Контролира хода на изпълнението на строителните планове, спазването на обемите, сроковете и качеството на строително-монтажните работи, както и качеството на използваните материали, продукти, конструкции, одобрена проектно-сметна документация, работни чертежи, строителни норми и правила, стандарти, спецификации, норми за охрана на труда.
3. Извършва техническо приемане на завършени СМР и обекти, оформя необходимата техническа документация. Участва в работата на комисии по приемане на строителни проекти и въвеждането им в експлоатация.

Responsibilities

1. Резултатите и ефективността на производствената дейност на предприятието в рамките на неговата компетентност.
2. Изпълнение на функционални задължения, както и работата на подчинените отдели на предприятието по въпроси на тяхната производствена дейност.
3. Точна информация за състоянието на изпълнение на работните планове по въпроси от неговата компетентност.

Requirements and necessary skills

1. Висше професионално (техническо) образование и минимум 5 години трудов стаж на специализирани и ръководни длъжности на жилищни проекти.
2. Разговорен руски език.

We offer

Постоянен трудов договор със срок на изпитване 2 месеца.;
Работно време: от понеделник до петък от 9:00 18:00 (с регламентирана почивка от 12:00-13:00 часа);
Коректни трудови отношения, отлични условия на труд;
Сигурност и стабилност.
Ако предложението представлява интерес за Вас, моля, кандидатствайте с актуална Ваша автобиография (CV).

Contact Information

Phone: +359899318868

JobTiger Banner
JobTiger Banner