Университет за Национално и Световно Стопанство
Пазач-портиер в сектор "Организация на сигурността"
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Пазач-портиер в сектор "Организация на сигурността"

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Основна цел на длъжността:
• Да осигури физическата охрана на УНСС.

Основни задължения:
• Да осъществява непрекъснато, денонощно 24-часово наблюдение на територията на университета;
• Да изпълнява дейността на портиер в строго съответствие с изискванията на Кодекса на труда (КТ);
• Да създава организация за сигурност и безопасност на територията на УНСС;
• Да спазва изискванията на настоящата инструкция и длъжностната характеристика;
• Да спазва установения пропускателен режим и вътрешен ред на територията на университета;
• Служителят на смяна от сектор “Организация на сигурността” раздава, приема и записва ключове, дистанционни и аудио техника на преподаватели за осъществяване на учебна дейност в учебните зали на университета;
• Осигурява заключването на учебните зали в края на работния ден, след приключване на занятията в залите;
• Изпълнява и други задачи, свързани с областите на дейност на сектора.

Изисквания за заемане на длъжността:

 Образование: основно
 Професионална област: охранителна дейност и противодействие на престъпността
 Професионален опит (продължителност и вид): 1 /една/ година в областта на охранителната дейност
 Допълнителна квалификация/обучение:
 Специални умения и компетенции:
- способност да работи ефективно с колегите си;
- способност за взимане на бързи и адекватни мерки при възникване на кризисна ситуация.

ОСНОВНО МЕСЕЧНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: 810 лв.

Начин на кандидатстване:
Необходими документи: CV (автобиография)

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН, на e-mail: hr@unwe.bg ИЛИ
на адрес: гр. София, район “Студентски”, ул. “8-ми декември” № 19, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”,
телефонен номер: 02/ 8195 263

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!
Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.

Обявата е валидна до: 27.09.2022 г.

Информация за контакт

Телефон: 0035928195263

JobTiger Banner
JobTiger Banner