Sofia Platform
Ръководител проекти (проектен мениджър)
София
full-time

Ръководител проекти (проектен мениджър)

София full-time

About us

Профил на организациите

Фондация „Софийска платформа“ е неправителствена организация, регистрирана в обществен интерес. Организацията е член на платформата Networking European Citizenship Education. Нашата мисия е фокусирана в тези три основни области:

-укрепване на демократичната политическа култура чрез гражданско образование и диалог;
- застъпничество за политика на спомняне и справяне с комунистическото минало с методи на исторически диалог и образование;
-принос към дебата за историческото наследство, прехода и консолидирането на демокрацията чрез анализи и публичен диалог.

Фондация „Софийска платформа“ има богат опит в проекти, които се занимават с паметта за комунистическото минало, както в България, така и в международен план.

През последните почти 10 години фондация „Софийска платформа“ работи със стотици експерти, обучи хиляди учители в сертифицирани обучения, работи с хиляди студенти на повече от сто локации в България. От публикуването на учебни материали, до разработването на аудио-визуални инструменти и тестването им на практика фондация „Софийска платформа“ се превърна във водещ иноватор и организация, подкрепяща формалното и неформалното историческо и гражданско образование в България.


THE CIVICS Innovation Hub supports both citizens and civic educators to deal with the challenges of our time, such as threats to democracy, causes and effects of climate change, growing polarisation, and social divides. Our goal is to strengthen the democratic competencies, self-efficacy, and resilience of citizens across Europe. We want to better understand civic education’s diverse set of realities, and explore as well as create new spaces of peer learning, exchange, and scaling .
THE CIVICS is a pan-European NGO with hubs in Bonn, Sofia, and Zagreb. In Sofia THE CIVICS hub is incubated by the Sofia Platform Foundation.

Responsibilities

Ръководител проекти (проектен мениджър)
Софийска платформа“ търси ръководител проекти (проектен мениджър), който/която да управлява международните ни проекти за демокрация и гражданско образование в България и Европа по линия на сътрудничеството с паневропейския консорциум THE CIVICS. Позицията включва основно дейности по няколко многогодишни международни програми. Те са свързани с ефективно планиране, изпълнение и отчитане на проектите и дейностите по тях. Ръководителят трябва да следи не само съдържателното, но и финансовото изпълнение на проектите. Той/тя отговаря за координацията на всички дейности по проектите, които управлява. Те включват комуникацията с партньори, целеви групи и медии, планиране и управление на процеси и външни експерти, контрол на качеството на дейностите и следене на график за изпълнение. В допълнение проектният мениджър играе активна роля при писането и превода на всички текстове, свързани с комуникацията на програмите, както и при набирането на средства, застъпничеството и популяризирането на резултатите. Ръководителят се отчита пред изпълнителния директор на организацията и работи в тясно сътрудничество с координатор проекти, офис сътрудник и счетоводител.


Ръководителят проекти ще извършва част от или всички от изброените и подобни дейности:

- отговаря за планирането, изпълнението, финализирането и оценката на проектите на THE CIVICS в България и на онези, които се координират от хъб София – например проектите CIVIC SCOUTS AT WORK, Young climate professionals, Mapping Civic Education in Europe и др.;
- работи добре в международен, децентрализиран екип; има ясен стил на комуникация; борави с английски (по възможност и немски език) на ниво С2 (или С1); борави с платформи като Slack, Asana, Slido;
- отговаря за осъществяването и поддържането на кореспонденция с партньорски организации, бизнеси, експерти, държавни институции, заинтересовани страни, доставчици на услуги, целеви групи;
- осъществява срещи и контакти с различни лица и институции, необходими при изпълнението на проектните ангажименти;
- отговаря за изпълнението на финансовата част на проектите, като следи за стриктното спазване на бюджета и за всички плащания, извършвани по него;
- извършва подготвителни дейности и превод (от английски) при изготвяне и напасване на проектните материали и комуникацията;
- отговаря за координацията на работата на експертите по проектите, следи за спазването на поетите срокове; координира и присъства на провеждането на срещи на експерти, свързани с проектите на организацията;
- инициира, организира и осъществява популяризиране на дейността на организацията според нуждите на проектите;
- инициира и организира различни формати по гражданско образование – присъствено и в дигитална среда, както за български, така и за международни участници;
- при нужда модерира или фасилитира публични събития и формати, свързани с проектната работа;
- пътува в чужбина, включително и през уикендите.

Requirements and necessary skills

От ръководител проекти очакваме да е:

- отговорен, инициативен и активен, с добро умение за управление на работно време (time management);
- отворен да получава и дава критична обратна връзка;
- да работи добре самостоятелно и в екип;
- общителен с различни хора на различни позиции и в различни държави;
- от 3 до 5 години опит в развитието и ръководенето на програми и проекти с фокус върху координацията, мониторинга и отчитането в неправителствения сектор;
- добри познания за функционирането на НПО сектора в България и Европа;
- има завършена бакалавърска или магистърска степен на висше образование, предимство би била диплома в областта на политологията, историята, образованието или социалните науки;
отлично познаване и разбиране на политическите процеси и политическата среда в България; добро разбиране на чувствителните социални проблеми и способност за навигиране в подобен контекст;
- отлични писмени и устни комуникационни умения на български и английски език;
способност за решаване на проблеми и умение за изграждане на отношения на доверие с партньори, експерти, институции и бизнеси;
- умение да работи в мултикултурен контекст;
- Отлично владеене на писмен и говорим английски език; владеенето на немски език е предимство.

We offer

Ръководител проекти (проектен мениджър)
Софийска платформа“ търси ръководител проекти (проектен мениджър), който/която да управлява международните ни проекти за демокрация и гражданско образование в България и Европа по линия на сътрудничеството с паневропейския консорциум THE CIVICS. Позицията включва основно дейности по няколко многогодишни международни програми. Те са свързани с ефективно планиране, изпълнение и отчитане на проектите и дейностите по тях. Ръководителят трябва да следи не само съдържателното, но и финансовото изпълнение на проектите. Той/тя отговаря за координацията на всички дейности по проектите, които управлява. Те включват комуникацията с партньори, целеви групи и медии, планиране и управление на процеси и външни експерти, контрол на качеството на дейностите и следене на график за изпълнение. В допълнение проектният мениджър играе активна роля при писането и превода на всички текстове, свързани с комуникацията на програмите, както и при набирането на средства, застъпничеството и популяризирането на резултатите. Ръководителят се отчита пред изпълнителния директор на организацията и работи в тясно сътрудничество с координатор проекти, офис сътрудник и счетоводител.


Ръководителят проекти ще извършва част от или всички от изброените и подобни дейности:

- отговаря за планирането, изпълнението, финализирането и оценката на проектите на THE CIVICS в България и на онези, които се координират от хъб София – например проектите CIVIC SCOUTS AT WORK, Young climate professionals, Mapping Civic Education in Europe и др.;
- работи добре в международен, децентрализиран екип; има ясен стил на комуникация; борави с английски (по възможност и немски език) на ниво С2 (или С1); борави с платформи като Slack, Asana, Slido;
- отговаря за осъществяването и поддържането на кореспонденция с партньорски организации, бизнеси, експерти, държавни институции, заинтересовани страни, доставчици на услуги, целеви групи;
- осъществява срещи и контакти с различни лица и институции, необходими при изпълнението на проектните ангажименти;
- отговаря за изпълнението на финансовата част на проектите, като следи за стриктното спазване на бюджета и за всички плащания, извършвани по него;
- извършва подготвителни дейности и превод (от английски) при изготвяне и напасване на проектните материали и комуникацията;
- отговаря за координацията на работата на експертите по проектите, следи за спазването на поетите срокове; координира и присъства на провеждането на срещи на експерти, свързани с проектите на организацията;
- инициира, организира и осъществява популяризиране на дейността на организацията според нуждите на проектите;
- инициира и организира различни формати по гражданско образование – присъствено и в дигитална среда, както за български, така и за международни участници;
- при нужда модерира или фасилитира публични събития и формати, свързани с проектната работа;
- пътува в чужбина, включително и през уикендите.

От ръководител проекти очакваме да е:

- отговорен, инициативен и активен, с добро умение за управление на работно време (time management);
- отворен да получава и дава критична обратна връзка;
- да работи добре самостоятелно и в екип;
- общителен с различни хора на различни позиции и в различни държави;
- от 3 до 5 години опит в развитието и ръководенето на програми и проекти с фокус върху координацията, мониторинга и отчитането в неправителствения сектор;
- добри познания за функционирането на НПО сектора в България и Европа;
- има завършена бакалавърска или магистърска степен на висше образование, предимство би била диплома в областта на политологията, историята, образованието или социалните науки;
отлично познаване и разбиране на политическите процеси и политическата среда в България; добро разбиране на чувствителните социални проблеми и способност за навигиране в подобен контекст;
- отлични писмени и устни комуникационни умения на български и английски език;
способност за решаване на проблеми и умение за изграждане на отношения на доверие с партньори, експерти, институции и бизнеси;
- умение да работи в мултикултурен контекст;
- Отлично владеене на писмен и говорим английски език; владеенето на немски език е предимство.

Какво предлагаме?
- работа по вълнуващи програми в международна среда и екип в сферата на демокрацията и гражданското образование в България и Европа; усещане за смисъл и кауза, защото работата ни се опитва да подобрява демократичната среда с разнообразни методи и подходи;
- контакти с интересни партньори в България и Европа;
- работа в сплотен и амбициозен екип;
- постоянен трудов договор и допълнително здравно осигуряване;
- допълнителни 7 до 10 дни отпуска годишно;
- гъвкаво работно време, работа от вкъщи/разстояние;
- възможности за развитие.

Възможност за започване: октомври 2022 г.
Продължителност на договора: безсрочен трудов договор с 6 месеца изпитателен срок в полза на работодателя.
Месторабота: гр. София, пътуване в Европа

Изпратете вашето CV и мотивационно писмо до 30.09.2022 г. на office@sofiaplatform.org

Contact Information

Phone: 00359878877739

JobTiger Banner
JobTiger Banner