Human Capital Store
Счетоводител – ТРЗ
София
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Счетоводител – ТРЗ

София full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

Human Capital Store търси ТРЗ – счетоводител за холдингова структура в сферата на търговията на продукти за дома и бизнес аксесоари. Позицията следи и прилага изискванията и промените в трудовото, данъчното и осигурителното законодателство за 70 човека наличен състав.

Responsibilities

Какви ще бъдат отговорностите:
– Администриране на процесите по назначаване, преназначаване и освобождаване на хора като се съобразява с действащото трудово и осигурително законодателство.
– Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и справки за нуждите на холдинга.
– Създаване на необходимите декларации към НАП и НОИ.
– Изчисление и обработка на месечните ведомости за заплати и сметки за изплатени суми по извънтрудови правоотношения.
– Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи - издадени и получени фактури.
– Осчетоводяване на на всички банкови документи.
– Следене и осчетоводяване на постъпилите плащания чрез онлайн банкиране.

Requirements and necessary skills

Какви са изискванията към кандидата:
– Опит на същата или подобна длъжност минимум 3 години;
– Много добра компютърна грамотност (Excel и ТРЗ и счетоводен софтуер);
– Отговорно и коректно отношение към поетите задължения и възможност за работа без нужда от супервизия.
- Самостоятелно вземане на решения и добра комуникативност.
- Завършено минимум средно специално образование в направление Счетоводство и/или Икономика.

We offer

Предложението на клиента е:
– Работно време 08:30ч. – 17:30ч.
– Коректни трудови взаимоотношения.
– Приятна работна среда сред малък и сплотен екип.
– Стабилност на работната позиция, с възможност за увеличаване на възнаграждението.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита

Contact Information

Phone: 02 / 4172723

JobTiger Banner
JobTiger Banner