Apex Human Capital Ltd.
Специалист "Мониторинг на забавени плащания"
Sofia
full-time

Специалист "Мониторинг на забавени плащания"

Sofia full-time

About us

За наш партньор, българска компания за предоставяне на кредити, търсим отговорен, аналитичен и добър в комуникацията кандидат, които да се присъедини към техния Финансов отдел на позицята „Специалист Мониторинг на забавени плащания“.

Responsibilities

Служителя ще осъществява мониторинг и събиране на просрочени вземания, съгласно вътрешните правила на дружеството. Ежедневно ще следи за забавени плащания по действащи договори за кредит, като ще осъществява телефонен контакт с кредитополучателите допуснали забава в плащанията, ще договаря с тях конкретни срокове за погасяването на задълженията им и ще им предлага варианти за преструктуриране и събиране на проблемните вземания.

• Поддържа актуална и подробна информация за вземанията от клиентите в управляваното портфолио;
• Контролира плащанията от клиентите да се извършват според договорените срокове и условия;
• Разрешава въпроси и казуси относно фактурирането и предоставя допълнителна информация на клиентите;
• Води активна кореспонденция с клиенти и други отдели на компанията;
• Управлява клиентски депозити като следи за надвишаването и изчерпването им;
• Анализира поведението на плащане клиентите и предлага действия за ефективна събираемост на вземанията;
• Изготвя анализи и справки за приходите и вземанията от клиенти;
• Желателен е предишен опит или много силно желание за работа.

Requirements and necessary skills

• Висше образование в сферата на икономиката и/или финанси и счетоводство ще се счита за предимство;
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
• Умения за работа с Microsoft Office и много добро владеене на Excel;
• Отлични комуникационни и организационни умения;
• Аналитично мислене с фокус към детайла;
• Мотивация за екипна работа в динамична среда.

We offer

• Конкурентно възнаграждение (1500 - 1800 Бруто);
• Стандартно работно време (понеделник - петък, 9:00 - 18 часа);
• Безплатно фирмено обучение;
• Допълнително здравно осигуряване (след 6-я месец);
• Карта за спорт ( след 6-я месец);
• Възможност за професионално развитие;
• Постоянен трудов договор.

Contact Information

Phone: 087 740 0610

JobTiger Banner
JobTiger Banner