ЛД ООД
20 - 50 служителя Apply See employer
Продуктови специалисти
Sofia
full-time

Продуктови специалисти

Sofia full-time

About us

LD GmbH е българо-немско дружество, което предлага голямо разнообразие от машини; машинни единици; компоненти за автоматизация; инструменти и консумативи
Вече 28 години екипът ни гради взаимоотношенията си с контрагенти от чужбина и страната на принципите на дългосрочно сътрудничество. Нашите партньори са водещи европейски производители, сертифицирани по ISO 9001, известни с високото качество на продуктите си.
Към момента екипа ни се състои от 42 служители в различни отдели – търговски, сервизен, логистика, финанси, счетоводство, маркетинг и администрация.
Офиси и представителства дружеството има в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Ст. Загора, В.Търново, Видин, Русе, Плевен.

Responsibilities

ЛД ООД търси да назначи ПРОДУКТОВИ СПЕЦИАЛИСТИ за:
- Помпи;
- Компресорно оборудване;
- Автоматизация /пневматични и електрически задвижвания/;
- Управление на флуиди /регулиращи и управляващи вентили/;

ОТДЕЛ: ТЪРГОВСКИ

РАПОРТУВА НА: ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР

ЦЕЛ НА РАБОТНАТА ПОЗИЦИЯ:
Позициониране на бранда/овете и ЛД ООД като предпочитан доставчик на продукта;
Увеличаване на продажбите на продуктовата група и пазарния дял на дружеството.

СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Комуникация и координация с доставчиците – ценови и техническа информация, технически решения , срокове на доставка, технически параметри и приложимост/избор на продукти;
Следене за нови продукти, разучване, презентиране пред колеги и Клиенти, идентифициране на приложения и Клиенти за тях, изготвяне на планове и кампании за тези продукти;
Познаване на продуктите в детайли, познаване на ценовите нива на продуктите; водене на търговски и технически и обучения пред колеги, Клиенти и търговски партньори. Изнасяне на презентации;
Следене и познаване на пазара, познаване на конкуренцията, изготвяне на регулярни доклади към ръководството и доставчиците за пазара, активности на конкуренцията;
Изготвяне на цялостни технически решения/проекти;
Паниране на маркетингови активности/кампании в координация с отдел Маркетинг;
Осигуряване на информация, структуриране и подготовка за „качване“ на продуктите в сайта на дружеството; поддържане на актуална информация;
Познаване на цялостната продуктова гама на дружеството, идентифициране създаване и прехвърляне на колеги на потенциални възможности за продажба на други продукти от гамата на дружеството;
Работа в екип - координиране и комуникация с търговките представители- подпомагане на колегите, изготвяне на ценови и технически предложения по отворените проекти; съвместно с колегите определяне и залагане на потенциали на Клиентите за съответните продуктови групи. Координиране на действията с търговците по отворените възможности;
Пряка работа Клиенти, поемане на търговската работа с ключови Клиенти и проекти
Ежеседмични и ежемесечни срещи, на които отчита работата по отворените възможности и планиране на бъдещи действия;
Следене за изпълнението на поетите към Клиенти задължения – оферти, доставки;
Работа с ERP и CRM системите, съгласно вътрешните правила на дружеството;
Подпомагане на Колегите от отдели Търговски и Сервиз при идентифициране и отстраняване на технически проблеми с продуктите. В редки случаи може да се наложи да участва и в ремонтни дейности на обектите на Клиентите.

Requirements and necessary skills

КВАЛИФИКАЦИИ:
За да изпълнява успешно работата на тази позиция- лицето трябва да може да изпълнява всяко основно задължение много добре. Изброените по-долу изисквания са представителни за необходимите знания, умения и/или способности.

ОБРАЗОВАНИЕ И / ИЛИ ТРУДОВ ОПИТ:
Висше образование -Инженерно или икономическо с технически практики и/или инженерна насоченост;

Търговски опит е предимство.
Технически опит (подбор, монтаж, пускане в експлоатация, ремонт, диагностика) същите или сходни продукти е предимство;

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
Отлично владеене на писмен и говорим английски;

KOMПЮТЪРНИ УМЕНИЯ:
Добро ниво на работни познания за MS Office- Word, Excel, Outlook, PowerPoint;

ПОЗНАНИЯ ЗА ПРОДУКТИ:
От съществено значение е познаване на продуктовата гама на Компанията;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАЧЕСТВА:
- Разчитане на собствените сили - способност и желание да се справя с рутинни дейности и/или пикови натоварвания, които може да срещне в процеса на работа;
- Инициатива - да може да използва свободата на собствена си преценка и да взема адекватни решения, когато се сблъсква с оперативни или персонални проблеми;
- Мотивация - способност за отлично планиране и изпълнение на задължения, координация и съвместна работа с колегите, без постоянен контрол.

Contact Information

Phone: 9269027

JobTiger Banner
JobTiger Banner