Университет за Национално и Световно Стопанство
more than 300 служителя Apply See employer
Работник кухня в сектор "Стол" 39 към Поделение "Студентски столове и общежития"
София
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Работник кухня в сектор "Стол" 39 към Поделение "Студентски столове и общежития"

София full-time Between 500 and 1000 bgn

Job Description

Основна цел на длъжността:
• Подготовка и обслужване на производството на готварската продукция.
Основни задължения:
• Доставя продуктите от складовата база в производствените помещения;
• Измива, почиства и нарязва зеленчуците при спазване на установените от рецептурните фири;
• Пренася почистените и нарязаните зеленчуци от отделението за първична обработка в топлата и студената кухня за по-нататъшна обработка;
• Събира и изнася отпадъците и амбалажа от производствените помещения;
• Пренася и обработва кухненската посуда в миялното отделение, както и други задължения свързани с дейността на отдела.
Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: основно
Професионална област: готварство
Професионален опит (продължителност и вид):
Допълнителна квалификация/обучение:
Специални умения и компетенции:
- способност да прилага идеи на практика;
- способност да планира, организира и контролира работата си;
- способност да работи ефективно с колегите;
Начин на кандидатстване:

ОСНОВНО МЕСЕЧНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: от 710 до 845 лв.
Необходими документи: CV (автобиография)

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН или на адрес: гр. София, район “Студентски”, ул. “8-ми декември” № 19, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”,
тел. номер: 02/ 8195 263

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!
Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.

Обявата е валидна до: 30.09.2022 г.

Contact Information

Phone: 0035928195263

JobTiger Banner
JobTiger Banner