Университет за Национално и Световно Стопанство
more than 300 служителя Apply See employer
Дърводелец, поддръжка в дирекция "Управление на собствеността"
София
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Дърводелец, поддръжка в дирекция "Управление на собствеността"

София full-time Between 500 and 1000 bgn

Job Description

Основна цел на длъжността:
• Поддръжка и ремонт на оборудването и обзавеждането от дървесен тип в сградите на УНСС.

Основни задължения:
• Обработка на дървен материал с помощта на дървообработващи машини;
• Настройване на всички използвани в работилницата дърводелски машини, подбор и заточване на режещите инструменти;
• Изпълнение на несложни гредоредни и лежащи покривни конструкции;
• Изработка и монтаж на несложно канцеларско обзавеждане – рафтове, етажерки, шкафове, сандъци и др.;
• Монтаж и демонтаж на врати и прозорци, поддръжка дограма;
• Участва в текущите и плановите ремонти на дограмата, канцеларското обзавеждане, лампериите, облицовките и др.;
• Следи за техническата изправност на предоставената му техника, инструменти и материали, и се грижи за тяхното правилно използване;
• Изпълнява и други задачи, свързани с областите на дейност на сектора.

Изисквания за заемане на длъжността:
 Образование: средно-професионално
 Професионална област: дървообработване
 Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 /една/ година опит в областта на дървообработването /дърводелство, тапицерство и др./
 Допълнителна квалификация/обучение: работа с машини, апарати и съоръжения, свързани с характера на длъжността
 Специални умения и компетенции:
- способност за работа в екип;
- способност да предлага идеи за разрешаване на възникнали проблемни ситуации;
- отдаденост на работата си.

Основно месечно трудово възнаграждение в диапазон: от 710 до 845 лв.

Начин на кандидатстване:

Необходими документи: CV (автобиография)
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН, чрез бутона "Кандидатстване" или на адрес: гр. София, район “Студентски”, ул. “8-ми декември” № 19, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”,
тел. номер: 02/ 8195 263

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!
Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.

Обявата е валидна до: 03.10.2022 г.


Contact Information

Phone: 0035928195263

JobTiger Banner
JobTiger Banner