АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ЕАД
Експерт Човешки ресурси
София
длъжност на пълно работно време

Експерт Човешки ресурси

София длъжност на пълно работно време

За нас

Експерт Човешки ресурси
Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество присъстващо в 10 страни с 80 болнични заведения, в които работят над 65 000 служители.

Отговорности

Описание на позицията:
- Поддържа актуални и съответстващи на нормативните изисквания персонални работни файлове на служителите.
- Обработва документите по администриране на трудово – правните взаимооотношения с персонала.
- Следи срокове и подава информация на преките ръководители относно изтичане срока на изпитване на служителите в звеното, което ръководят.
- Организира и води обработването на документите на персонала, като изготвя, предлага за подпис, вписва в териториалното поделение на НАП и връчва на служителите трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди.
- Организира и координира всички процеси, съпътстващи назначаването и освобождаването на служителите.
- Поддържа актуално щатно разписание в лечебното заведение.
- Изготвя справки за броя, състоянието и движението на персонала, поискани от ръководството или външни институции.

Изисквания и необходими умения

Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование – Управление на човешките ресурси, Икономика или друго подходящо;
- Опит на същата или сходна позиция – поне две години;
- Отлични познания на нормативната база и добрите практики в сферата на управление на човешките ресурси (КТ, КСО, ЗЗБУТ, Наредби, касаещи трудовото законодателство);
- Отлична компютърна грамотност – MS Office, Mail, Internet;
- Опит в работата с "ПОЛИКОНТ" е предимство;
- Много добро ниво на владеене на английски език;
- Отлични организационни и комуникативни умения;

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:
- Възможност за професионална реализация в най – голямата частна група от лечебни заведения.
- Мотивираща работна среда в екип от професионалисти, посветени на призванието да помагат на хората.
- Адекватно и сигурно възнаграждение
- Допълнително здравно осигуряване.
- Програми и отстъпки за достъп до здравно обслужване за близки на служителите.
- Необходими документи: професионална автобиография на английски език с актуална снимка.

Информация за контакт

Телефон: 0878795315

JobTiger Banner
JobTiger Banner