Счетоводител
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Счетоводител

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Ние от Human Capital Store, търсим „Счетоводител“ за наш клиент, който е производител на семейни развлекателни центрове и качествени закрити детски площадки в Европа с офиси и производство в Северна Америка, Европа и Азия. Основната отговорност, която фирмата е поела, е към децата, позволявайки им да се забавляват със семействата си в безопасна среда.

Отговорности

Търсите нов професионален дом, страхотни колеги и благоприятна среда, в която да допринасяте с познанията ви по счетоводство.

Вашите задължения на позиция „Счетоводител“, са:
- Обработване на транзакциите на клиенти и доставчици (онлайн банкиране и обработка на счетоводни записи).
- Изготвяне на фактури.
- Подготовка на отчети за разходите на подотчетни лица, процедури по командироване на служители.
- Подготовка на декларации по ДДС. Участие в ДДС и НАП проверки. Месечни/тримесечни отчети към НСИ и БНБ.
- Отчитане на разходите, проследяване и подпомагане на инвентаризацията на дълготрайни материални и нематериални активи.
- Съдействие при изготвяне на ГФО и финансов одит на дружеството.

Накратко: Вие работите по разнородни задачи, където се изискват счетоводни умения.

Изисквания и необходими умения

Запознат/а сте със споменатите задължения. Имате придобити счетоводни умения по време на вашето обучение и професионалния Ви опит в счетоводството. От съществено значение е да сте в състояние да работите със счетоводен софтуер „Ажур“ и владеете английски език на работно ниво (А2-Б1). Умеете да спазвате срокове, вътрешни правила и нормативни наредби. Притежавате аналитична мисъл, прецизност и внимание към детайла. Вие сте добре дошли да станете част от екипа.

Ние Ви предлагаме

Клиентът ни Ви предлага:
- Пет дневна работна седмица - от понеделник до петък.
- 8 часова работна седмица /възможно е плаващо работно време/.
- Почива се събота и неделя и на всички български национални празници.
- Въвеждащо обучение от 1 до 3 месеца.
- Стартово възнаграждение от 2 000 лева нето.
- Допълнително здравно осигуряване, мобилен телефон и освежаващи напитки в офиса.
- Платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни. В случай, че Служителят работи при условията на ненормиран работен ден по смисъла на чл. 139а от Кодекса на труда. Служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск в размер на 5 работни дни.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
Услугите към кандидатите са безплатни.
Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Информация за контакт

Телефон: 02 / 4172723

JobTiger Banner
JobTiger Banner