ЛД ООД
20 - 50 служителя Apply See employer
Организатор сервизна дейност
Sofia
full-time

Организатор сервизна дейност

Sofia full-time

About us

ЛД ООД е българо-немско дружество, което предлага голямо разнообразие от машини; машинни единици; компоненти за автоматизация; инструменти и консумативи
Вече 28 години екипът ни гради взаимоотношенията си с контрагенти от чужбина и страната на принципите на дългосрочно сътрудничество. Нашите партньори са водещи европейски производители, сертифицирани по ISO 9001, известни с високото качество на продуктите си.
Към момента екипа ни се състои от 42 служители в различни отдели – търговски, сервизен, логистика, финанси, счетоводство, маркетинг и администрация.
Офиси и представителства дружеството има в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Ст. Загора, В.Търново, Видин, Русе, Плевен.

Responsibilities

СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
- Поема отговорността и „собствеността“ на организирането и контрола на изпълнението на ежедневните задачи на сервиза, които формират планът за работа;
- Планира и разпределя задачите между всички техници в сервиза, с цел осигуряване успешното изпълнение на плановите и аварийни дейности, за да се постигне максимална финансова ефективност и удовлетвореност на клиентите. Това ще включва рутинно оценяване на натовареността и разпределянето на задачите между техниците на сервиза в съответствие с приоритетите на програмата и техните специфични умения;
- Извършва непрекъснат контрол по изпълнението от техниците на зададените в планът за работа цели и задачи, изисква корекции на извършени дейности и/или направени отчети на дейността;
- Поема отговорността за управлението, координацията и развитието на всички електронни платформи и системи използвани в дейността на сервиза. Извършва необходимите ежедневни и дългосрочни дейности в тях.
- Работи активно с търговският отдел на фирмата с цел постигане на финансово ефективно и качествено обслужване на съществуващи Клиенти, както и създаването и развитието на нова клиентска база;
- В редки случаи може да се наложи да участва в планирани и ремонтни дейности на обектите на клиентите.

Requirements and necessary skills

ОБРАЗОВНИЕ И/ИЛИ ТРУДОВ ОПИТ
- Инженерно образование или технически практики с инженерна насоченост;
- Опит в обслужването и пускането в експлоатация на оборудване и системи;
- Възможност за четене на технически чертежи;
- Ръчен опит в инструментариум / електроника, откриване на неизправности и ремонти на пневматични инсталации;
- Желателно е възможността за използване на тестово оборудване и познания за различни инструменти.
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ
Добро владеене на писмен и говорим английски.
KOMПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
Добро ниво на работни познания за MS Office. Възможност за разбиране генералната архитектура на различни типове електронни платформи и системи.
ПОЗНАНИЯ ЗА ПРОДУКТИ
От съществено значение е разумното разбиране на продуктовата гама на Компанията или на подобно оборудване.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАЧЕСТВА
Разчитане на собствените сили - способност и желание да се справя с рутинни дейности и/или пикови натоварвания, които може да срещне в процеса на работа в Сервиза.
Инициатива - да може да използва свободата на собствена си преценка и да взема адекватни решения, когато се сблъсква с оперативни или персонални проблеми.
Внимание към детайла - вниманието към детайла е от решаващо значение, тъй като това е способността да се поддържа отлично и константно ниво на водене и организиране на отделните задачи на Сервиза. Правилното разбиране, че дадена задача е завършена, единствено когато всички нейни детайли са завършени качествено, успешно и навреме е ключова за успешният профил на позицията.
Мотивация - способност за отлично планиране и изпълнение на задължения, както и задълженията на персонала в Сервиза, без постоянен надзор.

Contact Information

Phone: +359 2 9269027

JobTiger Banner
JobTiger Banner