Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
Инженер - проектант отоплителни, вентилационни и охладителни системи
Plovdiv
full-time

Инженер - проектант отоплителни, вентилационни и охладителни системи

Plovdiv full-time

About us

„Вазовски Машиностроителни Заводи“ ЕАД - гр. Сопот е най- голямото държавно предприятие от военно-промишления комплекс на страната, произвеждащо специална продукция.
Във връзка с разширяване на своята производствена дейност, дружеството търси да назначи Инженер - проектант отоплителни, вентилационни и охладителни системи

Responsibilities

Разработва идейни и инвестиционни проекти по част ОВК, съгласно производствените изисквания и условия в дружеството, или адаптира към същите вече изработени такива

Requirements and necessary skills

- Висше техническо образование, магистър по специалност "Топлотехника" или "Топлоенергетика" (или в сферата на проектирането и строителството на отопление и вентилация);
- Дисциплинираност и отговорност;
- Умения за работа в екип;
- Умения за бърза и адекватна реакция, лоялност

We offer

- Добри възможности за професионална реализация и развитие;
- Добро заплащане, включително ваучери за храна;
- Транспорт до работното място (от населени места в община Карлово);
- Бонуси при добри резултати в работата;

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете свое актуално CV на български език.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
JobTiger Banner
JobTiger Banner