Кей Би Си Банк България ЕАД
Оценител обезпечения
София
длъжност на пълно работно време

Оценител обезпечения

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Участвате в процеса на приемане на активи като обезпечения по кредити
- Извършвате преглед на пазарни оценки
- Изготвяте становища за активи предложени като обезпечения по кредити
- Провеждате текущ контрол на обезпеченията и идентифицирате потенциалните рискове за банката
- Участвате при годишен преглед на обезпеченията
- Участвате в изготвянето на становище относно инвестиционни кредити и следи реализацията им на място
- Извършвате периодични проверки на приетите като обезпечение активи
- Участвате в процеса на разработване на политики и процедури, свързани с управлението на обезпечения

Изисквания и необходими умения

- Висше техническо или икономическо образование
- Практически опит като оценител минимум 2 години
- Добро познаване на нормативната уредба
- Сертификат(и) от КНОБ - предимство (Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи)
- Опит в банковата сфера - предимство
- Добро владеене на английски език
- Компютърни умения – MS Office пакет
- Шофьорска книжка и сте активен шофьор

Ние Ви предлагаме

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта на преференциални условия
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Информация за контакт

Телефон: +359 2 91 985 857

JobTiger Banner
JobTiger Banner