Adecco Bulgaria
50 - 300 служителя Apply See employer
Технически ръководител на строителен обект
Plovdiv
full-time

Технически ръководител на строителен обект

Plovdiv full-time

About us

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.

За един от нашите клиенти, водеща компания в областта на Жилищното строителство търсим да назначим Технически ръководител на строителен обект.

Responsibilities

-Подписва ПКС за приемане, удостоверяване на количества на строителната площадкa.

-Проверява и изучава подробно проектите по всички части.

-Участва и изпълнява задълженията си по установяване на количествата, съгласуване на мостри. -Участва и изпълнява задълженията си по взаимоотношенията си с другите технически ръководители, инвеститорски контрол, надзора и работниците.

-Организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество като дава постоянни указания.

-Следи за изпълнението на работните проекти, стандартите и технологични спецификации.

-Води предвидените за съответния вид работа дневници и съставя актове за видовете работи, които подлежат на закриване.

-Съставя количествени сметки, изчисления и седмични ПКС Участва при изпитанията и предаването на обекта в съответствие със задълженията му.

Requirements and necessary skills

- Образование: средно специално, строителен техник или висше техническо, строителен инженер

- Опит на подобна позиция

- Познаване на нормативната уредба и документите, свързани с дейността - Познаване на правилата за безопасна работа

- Добра компютърна грамотност

- Умение за работа в екип

- Умение за работа в динамична среда

- Способност за адекватни и бързи решения по време на работа

- Стремеж за повишаване знанията и квалификацията си и внедряване на иновации

- Точност, дисциплинираност, отговорност, прецизност, лоялност и дискретност.

We offer

- Добро заплащане, обвързано с постигнатите резултати

- Фирмено обучение - възможност за кариерно развитие

- Коректно и лоялно отношение, уважение на личността, признание, при постигане на желаните резултати

- Постоянна и дългосрочна заетост

- Много добри условия на работа

- Високи стандарти на работаАко отговаряте на изискванията, моля, изпратете автобиографията си за незабавно разглеждане. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.

Лиценз за наемане на работа от Националната агенция по заетостта № 1814 от 08.12.2014 г.
JobTiger Banner
JobTiger Banner