Adecco Bulgaria
50 - 300 служителя Apply See employer
Инженер-Инвеститорски контрол
Plovdiv
full-time

Инженер-Инвеститорски контрол

Plovdiv full-time

About us

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.

За един от нашите клиенти, водеща компания в областта на Жилищното строителство търсим да назначим Инженер-Инвеститорски контрол.

Responsibilities

-Планира, организира, работи, контролира и отговаря за изготвяне на проектите с цел оптимизация на разходната част, изчистване на всички детайли и избор на материали, с които ще се изпълнява

-Вземане на активно участие при изготвяне на проектите с цел оптимизация на разходната част, изчистване на всички детайли и избор на материали, с които ще се изпълнява.

-Вземане на активно участие при изготвяне и подписване на договори с изпълнители съвместно с юрист.

-Изготвяне на планирано КСС по видове приложения (по образец) и предаване.

-Изготвяне на обобщен бюджет за всеки един обект и предаване.

-Изискване на оферти по отделните видове СМР, представяне в сравнителни таблици с пълни анализи и препоръки за оптимизация.

-Осъществяване на контрол за качество, спазване на срокове, детайлизиране при отчитане работата на всеки изпълнител на обекта.

-Организация по изграждане и управление на временно строителство, включително узаконяването на същото (в т.ч. табела по ЗБУТ, зачистване на терен, огради, охрана и др.).

-Организиране, съблюдаване и водене на изрядна документална част от проектиране до въвеждане на обекта в експлоатация.

Requirements and necessary skills

- Образование – Строителен инженер;

- Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация;

- Познаване на ЗУТ, наредби и правилници в строителството;

- Висока отговорност, дисциплина и конфиденциалност;

- Комуникативност и работа в екип;

- Компютърни умения - MS Office, AutoCAD и друг специализиран софтуер;

- Опит в ценообразуването, линейни календарни графици и количествени;

- Владеене на английски език ще се счита за предимство;

- Опит на подобна позиция е предимство;

We offer

- Трудов договор ;

- Отлични условия и среда на работа в екип от професионалисти;

- Дългосрочна заетост;

- Участие в амбициозни и мащабни проекти;

- Професионално развитие в стабилна и иновативна компания;

- Много добро заплащане според опита, обвързано с постигнатите резултати.Ако отговаряте на изискванията, моля, изпратете автобиографията си за незабавно разглеждане. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.

Лиценз за наемане на работа от Националната агенция по заетостта № 1814 от 08.12.2014 г.
JobTiger Banner
JobTiger Banner