Университет за Национално и Световно Стопанство
Оператор, видеонаблюдение в сектор "Организация на сигурността" - ПССО
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Оператор, видеонаблюдение в сектор "Организация на сигурността" - ПССО

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Основна цел на длъжността:
• Да осъществява чрез средствата на видеонаблюдения денонощен контрол на пропусквателния режим в студентските общежития на ПССО – УНСС.

Основни задължения:
• Изпълнява постова служба чрез средствата за видеонаблюдение и осъществява отдалечен пропускателен режим в студентските общежития на ПССО-УНСС;
• Наблюдава денонощно видеокамерите по всички етажи на студентските общежития, следи за нарушения на Правилника за вътрешния ред и не допуска кражби и нанасяне на щети в 12-те обекта;
• Приема, реагира на позвъняване, постъпило от монтираните домофони на входовете на блоковете и след установяване на видео връзка с желаещите да посетят студентските общежития, изисква показването на документ за самоличност;
• Не допуска приемането на гости в студентските стаи в интервала от 22.00 до 6.00 часа и уведомява живущите, че при оставане на посетителя в общежитието след 24.00 часа са длъжни да заплатят такса за хотелска нощувка;
• При възникване на аварийни ситуации /спиране на ел. ток, наводнение, засядане на човек в асансьора и др./, уведомява незабавно фирмите обслужващи сградния фонд;
• Не допуска външни лица без документ за самоличност или в нетрезво състояние;
• В края на смяната си отразява в рапортната книга на съответното студентско общежития, забелязани нередности или нарушения на Правилника за вътрешния ред от наблюдението на видеокамерите;
• Не напуска работното си място до издаването на следващата смяна;
• Изпълнява и други задачи, свързани с областите на дейност на сектора.

Изисквания за заемане на длъжността:
 Образование: средно
 Професионална област: охранителна дейност и противодействие на престъпността
 Професионален опит (продължителност и вид): 1 /една/ година професионален опит в областта на охранителната дейност
 Допълнителна квалификация/обучение:
 Специални умения и компетенции:
- Способност за взимане на бързи и адекватни мерки при възникване на кризисна ситуация;
- отдаденост на работата си и способност за работа под напрежение;
- вежливо отношение към живущите и посетителите на студентските общежития.

Основна месечна работна заплата: от 710 до 810 лв.

Начин на кандидатстване:
Необходими документи: CV (автобиография) + актуална снимка
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН, на e-mail: hr@unwe.bg ИЛИ
на адрес: гр. София, район “Студентски”, ул. “8-ми декември” № 19, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”,
телефонен номер: 02/ 8195 263

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!
Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.
Обявата е валидна до: 15.12.2022 г.

Информация за контакт

Телефон: 0035928195263

JobTiger Banner
JobTiger Banner