ПОД Топлина АД
50 - 300 служителя Apply See employer
Технически сътрудник
Sofia
full-time

Технически сътрудник

Sofia full-time

About us

Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД е основано през 2006 г. и притежава лицензия №02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване, издадена от Комисията по финансов надзор. Дружеството е член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Допълнителни сертификати - Дружеството е сертифицирано по международен стандарт ISO/IES 27001:2013 за съответствие на системите за управление на сигурността на информацията.
Дружеството е с капитал 11 500 000 лева.
Своята дейност ПОД „Топлина“ АД извършва на територията на цялата страна, като има разкрити над 30 представителни офиса. Дружеството е с персонал над 60 служители и 100 представители.

Във връзка с разширяване на обема на работа търсим колега, който да се присъедини към нашия екип от опитни експерти.

Responsibilities

- Получава постъпващата кореспонденция за ръководството на дружеството, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от ръководството или конкретни изпълнители.
- Контролира сроковете на изпълнение на материалите, оп¬ределени от ръководството за вземане на отчет.
- Изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване работата на ръководството.
- Управлява писмената кореспонденция и води седмичната програма на ръководството.
- Поема входящите и изходящи телефонни обаждания, осигурява изрядността на документацията – вътрешно-фирмени документи и външна кореспонденция.
- Приема и предава документи за подпис от ръководството, след което ги разпределя по предназначение.
- Пише на компютър и/или орга¬низира отпечатването и размножаването на материалите.
- Своевременно информира ръководството за всички възникнали проблеми при изпълнение на служебните задължения.
- Работи активно за изпълнение на поставените му цели.

Requirements and necessary skills

- Образование - Средно;
- Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
- Компютърна грамотност на отлично ниво – Word, Excel, специализиран софтуер.
- Отлични умения за работа в екип и комуникация, отговорност към спазване на срокове, прецизност и внимание към детайла.

We offer

- Възможност за реализация в стабилна българска компания.
- Утвърдени правила и стандарти на работа.
- Въвеждащо обучение, ментор и индивидуален план за работа в пробния период.
- Здравна застраховка за сметка на работодателя за всеки служител, както и здравна застраховка за членове на семейството на преференциални цени.

Contact Information

Phone: 0884555122

JobTiger Banner
JobTiger Banner