Human Capital Store
под 5 заети служителя Кандидатстване Виж работодателя
Счетоводител – ТРЗ
София
длъжност на пълно работно време

Счетоводител – ТРЗ

София длъжност на пълно работно време

За нас

Human Capital Store търси ТРЗ – счетоводител за холдингова структура в сферата на търговията на продукти за дома и бизнес аксесоари. Позицията следи и прилага изискванията и промените в трудовото, данъчното и осигурителното законодателство за 70 човека наличен състав.

Отговорности

Какви ще бъдат отговорностите:

– Администриране на процесите по назначаване, преназначаване и освобождаване на хора като се съобразява с действащото трудово и осигурително законодателство.

– Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и справки за нуждите на холдинга.

– Създаване на необходимите декларации към НАП и НОИ.

– Изчисление и обработка на месечните ведомости за заплати и сметки за изплатени суми по извънтрудови правоотношения.

– Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи - издадени и получени фактури.

– Осчетоводяване на на всички банкови документи.

– Следене и осчетоводяване на постъпилите плащания чрез онлайн банкиране.

Изисквания и необходими умения

Какви са изискванията към кандидата:

– Опит на същата или подобна длъжност минимум 3 години;

– Много добра компютърна грамотност (Excel и ТРЗ и счетоводен софтуер);

– Отговорно и коректно отношение към поетите задължения и възможност за работа без нужда от супервизия.

- Самостоятелно вземане на решения и добра комуникативност.

- Завършено минимум средно специално образование в направление Счетоводство и/или Икономика.

Ние Ви предлагаме

Предложението на клиента е:

– Работно време 08:30ч. – 17:30ч.

– Коректни трудови взаимоотношения.

– Приятна работна среда сред малък и сплотен екип.

– Стабилност на работната позиция, с възможност за увеличаване на възнаграждението.


Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита

Информация за контакт

Телефон: 02 / 4172723

JobTiger Banner
JobTiger Banner