БАРАЖ КЪМПАНИ EООД
Кофражист
София
full-time

Кофражист

София full-time

About us

„БАРАЖ КЪМПАНИ“ ЕООД обявява 20 свободни работни места за позиция КОФРАЖИСТ.

Responsibilities

І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1.Сортира, подрежда, пренася и почиства кофражните елементи; сковава дървени инвентарни кофражни платна; полага кофражни смазки.
2.Изработва кофражи по проектни кофражни планове, използвайки различни кофражни системи.
3.Изработва и монтира сложни кофражни елементи и конструкции с различно предназначение, конфигурация и натоварване.
4.Изработва дървени конструктивни форми по чертежи.
5.Изработва кофражни подпорни скелета без и по работни проекти за различни натоварвания.
6.Декофрира конструктивни елементи по указание.
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда, противопожарна безопасност правилното използване на машини и съоръжения.
3. Отговаря за точното изпълнение на арматурния план, за устойчивостта на сглобки и връзки.
4. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.
5. Носи съответните лични предпазни средства за съответно възложената работа.
6. Да умее да работи в екип с други кофражисти и работници.
7.Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите, на които работи.
8.Носи отговорност за нарушение по аварии и неправилни действия, извършвани от самия него.
9. Носи отговорност за разхищаване на материалите и тяхното непазене.

Requirements and necessary skills

ІІІ. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1.Да разчита всички видове кофражни чертежи.
2.Да познава и да може да борави с различните видове кофражни системи – да разчита чертежите и детайлите по техническите спецификации.
3.Да знае разходните норми и изчислява количества.
4.Да притежава първа квалификационна група по безопасност на труда при работа с ел. ток, съгласно чл.18 (1) от ПБЗ при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V.

IV. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА:
Всеки работник има право:
1. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
2. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опасност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.
V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
1.Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1.Образование – средно или основно с професионална квалификация.
2.Професионален опит - шест месеца стаж по специалността при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитване.
3. Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативно, изпълнителност.
4. Владеене на узбекистански език – предимство.

We offer

1. Конкурентна работна заплата.
2. Работно Време - сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора – договор с продължителност 1 година, с възможност за удължаване.

Contact Information

Phone: 02 980 05 04

JobTiger Banner
JobTiger Banner