Поликарт ООД
Експерт обществени поръчки и конкурси за избор на доставчик
София
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Експерт обществени поръчки и конкурси за избор на доставчик

София full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Поликарт ООД е производител на канцеларски материали, офис консумативи, реклама и опаковки. Фирмата се сертифицирана по ISO 9001, 14001 и 50001 системи за качество, рециклиране и околна среда. Разполага с 3 производствени бази в страната и дългогодишен опит в сферата на производство на хартиени и картонени изделия.

Ако имате интерес към предложението, моля, изпратете актуална автобиография на български на office@polycart-bg.com;

Responsibilities

Ключови отговорности:

- Изпълнение на дейност, свързана с участието на дружеството по открити процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Участие в събирането на всички изискуеми по ЗОП и ЦООП документи и отговаря за тяхната пълнота и своевременна подготовка;
- Участие в изготвянето на работна документация и извършване на действия, свързани с техническата и технологична подготовка на офертни предложения за клиенти, процедури по възлагане на обществени поръчки, включително проекти на договори и проследяване на процеса до тяхното приключване;
- Следене за спазването на сроковете при комплектовка на оферти и документация за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки и подаването им в ЦАИС ЕОП;
- Подготвяне и предоставяне на актуална информация за процедури по възлагане на обществени поръчки и публични покани и изпълнение на договори.

Requirements and necessary skills

Основни изисквания:

- Опит в провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и конкурсна документация - минимум 3 години;
- Познаване на нормативната база - Закон за обществените поръчки (ЗОП) и правилник за прилагане на Закон за обществените поръчки (ППЗОП), практиката на КЗК И ВАС и методически указания на АОП;
- Опит в търговско дружество или производствена компания ще се счита за сериозно предимство;
- Релевантно висше образование е предимство;
- Организираност, внимание към детайлите и способност за приоритизиране;
- Енергичност, динамика и амбициозност;

We offer

Нашето Предложение:

- Предизвикателна позиция в стабилна компания с установени стандарти на работа и екип от професионалисти;
- Стимулираща и подкрепяща работна среда;
- Възможност за дългосрочно професионално развитие;
- Признание в работата - мотивиращо възнаграждение и социален пакет;

Contact Information

Phone: 0887435962

JobTiger Banner
JobTiger Banner