БАРАЖ КЪМПАНИ EООД
Общ работник
Sofia, Sofia Region
full-time

Общ работник

Sofia, Sofia Region full-time

About us

„БАРАЖ КЪМПАНИ“ ЕООД обявява 20 свободни работни места за позиция Общ работник.

І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Изпълнява помощни и спомагателни работи, сам и/или съвместно с по-високо квалифициран работник.
2. Почиства строителната площадка.
3. Извършва товаро-разтоварни операции на строителни материали и преносни работи на строителни площадки.
4. Почиства: арматура от ръжда, стари тухли от бетон, кофраж и кофражни платна от полепнал бетон.
5. Нареждане на строителни материали на депо.
6. Пренасяне и насипване на пясък, цимент и други материали.
7. Работа с ръчноводими валяци, трамбовъчни машини и виброплочи.
8. Работа с основни електро инструменти.
9. Да участва в изграждането на временното строителство на обекта, както и в строителните дейности по обезопасяването на строителната площадка.
10. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

Responsibilities

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда , противопожарна безопасност.
3. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.
4. Носи съответните лични предпазни средства за съответно възложената работа.
5. Да умее да работи в екип с други работници.
6. Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите, на които работи.
7. Носи отговорност за нарушение по аварии и неправилни действия, извършвани от самия него.
8. Носи отговорност за разхищаване на материалите и тяхното непазене.

Requirements and necessary skills

IІІ. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да познава и да може да борави с основните строителни материали и инструменти.
2. Да знае изискванията за съхранение на материалите и подреждането им в складовете.
3. Желателно е да притежава първа квалификационна група по безопасност на труда при работа с ел. ток, съгласно чл.18 (1) от ПБЗ при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V. Обучение да се провежда не по-рядко веднъж на две години.

IV. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА:
Всеки работник има право:
1. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
2. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опасност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.

V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
1. Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – не се изисква специално образование.
2. Професионален опит: шест месеца, при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитване.
3. Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.
4. Владеене на английски език – предимство.

We offer

VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1. Конкурентна работна заплата – 1 200,00 лв.
2. Работно Време - сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора – договор с продължителност 3 години.

Contact Information

Phone: 02 980 05 04

JobTiger Banner
JobTiger Banner