СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Оперативен счетоводител
София
full-time

Оперативен счетоводител

София full-time

About us

За наш клиент , българска компания работеща в сферата на строителството и хотелиерството, търсим опитен професионалист за позицията оперативен счетоводител

Responsibilities

Контрол, обработка и осчетоводяване на документи съгласно българското законодателство
Изготвяне на периодични финансови справки и отчети
Контрол на финансово - счетоводната документация съобразно счетоводните стандарти.
Счетоводно отчитане на стопански операции – входящи фактури от доставчици, отчитане на дълготрайни активи, месечни счетоводни приключвания;
Съставяне и обработка на финансово- счетоводни документи при спазване на нормативните изисквания и вътрешнофирмените правила;
Проверка и равняване на баланси по счетоводни сметки за отчитане на разчети, изготвяне на писма за потвърждение на салда;
Подготвяне на документи за проверки от държавни институции;
Участие в изготвянето на справки и отчети за целите на клиентите

Requirements and necessary skills

Висше икономическо образование, предимство е ''Счетоводство и контрол'';.
Добри познания в счетоводното и данъчно законодателство (ЗС, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, НСФОМСП, МСС);
Професионален опит на подобна позиция минимум 4г;.
Предишен опит в компания със строителна/производствена или хотелиерска дейност се счита за предимство;
Задълбочено познаване и използване на счетоводни стандарти;
MS Office, Internet, опит в работата със счетоводен софтуер, ;
Отговорност , аналитичност, прецизност, високо ниво на организация, умения за работа в екип;

We offer

Възможност за професионална реализация в компания с над 30 годишна история и утвърдени правила и стандарти на работа;
Отлична работна атмосфера и условия на труд;
Комуникативно работно място- в близост до Южен парк.
Трудов договор и реални осигуровки;
Отлично възнаграждение.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД - лиценз 2221

Contact Information

Phone: 02 873 95 94

JobTiger Banner
JobTiger Banner