Astrea Recruitment
20 - 50 служителя Apply See employer
Главен Счетоводител
Sofia
full-time

Главен Счетоводител

Sofia full-time

About us

Astrea Recruitment е основана през 2007 г. с една основна мисия – да бъде различна.
Трансформирахме тази визия в основен двигател на нашите усилия да бъдем винаги на
разположение, когато нашите клиенти или партньори се нуждаят от нас, за да ги съветваме и
напътстваме при вземането на важни решения.
Нашите партньори се увеличават непрекъснато и тяхното удовлетворение е най-добрата
визитна картичка за нас.
За един от нашите клиенти търсим детайлно ориентиран и организиран човек за ролята на
Главен счетоводител.

Responsibilities

Отговорности:
 Разработва и предлага на ръководството на дружеството счетоводна политика и форма
на счетоводство, в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството, МСС,
данъчното и осигурителното законодателство и действащата нормативна уредба в
Република България;
 Организира счетоводната отчетност на дружеството по структури и дейности, изготвя
годишен финансов отчет, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения
капитал, отчет за паричните потоци и съответните обяснителни бележки;
 Анализира резултатите от счетоводните операции и записвания и организира
инвентаризацията на всички текущи сметки;
 Планира, организира и контролира годишния процес на инвентаризация на
компанията;
 Осигурява и контролира пълното и точно отчитане на паричните средства и отразява
своевременно движението им в счетоводните документи;
 Проверява и подписва банкови и касови документи, счетоводни отчети и др., съгласно
изискванията на Закона за финансовите услуги;
 Подпомага дейността на външни контролни органи при възложени проверки,
нормативни ревизии и одити, съобразно изискваните срокове.

Requirements and necessary skills

Изисквания:
 Подходяща бакалавърска или магистърска степен на висше образование;
 Опит със SAP е задължителен;
 Компютърна грамотност - MS Office, Internet, счетоводен софтуер;
 Способност за водене на бизнес кореспонденция;
 Добри управленски и организационни умения;
 Способност за самостоятелна работа и работа в екип;
 Прецизност и аналитично мислене.

We offer

Компанията предлага:

 Конкурентна заплата;
 Отлични условия на труд и атмосфера за работа;
 Добра социална политика;
 Възможности за дългосрочно развитие.

Ако сте заинтересовани, предизвикани и убедени, че сте правилният кандидат, не се колебайте
и изпратете своята подробна автобиография на английски (Не забравяйте да посочите реф. N
AH_CA)
Само избраните кандидати ще бъдат потърсени своевременно.
Цялата информация е защитена от Комисията за защита на личните данни
(Astrea Recruitment. - рег. № 1809)

Contact Information

Phone: 0885 865 066

JobTiger Banner
JobTiger Banner