Джи Пи Груп АД
more than 300 служителя Apply See employer
Специалист ПТО, пътни съоръжения
Костенец
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Специалист ПТО, пътни съоръжения

Костенец full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство.
С цел разширяване на екипа на консорциума ДЗЗД "Щрабаг-Джи Пи Рейл" търсим да назначим за обект: НКЖИ-Лот 3- Мирово-Костенец

Responsibilities


Основни изисквания:

- Висше образование, профил Строителен инженер.
- Опит на позиция специалист ПТО - минимум 3 години;
- Отлично познаване на процесите и операциите при изпълнение на отделни видове СМР, както и технологията на ценообразуването, оферирането и отчитането им;
- Отлична компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD, MS Project;
- Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация.
Requirements and necessary skills

Отговорности и задължения:

- Изготвяне на количествени сметки и количествено-стойностни сметки;
- Проверка и контрол на качеството и количеството на изпълнените СМР към проекта;
- Актуване и отчитане - направа на сертификати и протоколи за изпълнените СМР;
- Изготвяне на справки и отчети свързани с цялостната дейност по изпълнението на инвестиционния проект;
- Участие в изготвянето на договори с подизпълнители и доставчици;
- Ежедневна комуникация с всички участници в строителния процес - инвеститори, подизпълнители, доставчици и др.
- Провеждане на инженерно-техническата кореспонденция с всички участници в строителния процес;

We offer

Ние Ви предлагаме:

- Трудов договор с ДЖИ ПИ ГРУП АД
- Коректно възнаграждение;
- Дългосрочна заетост;
- Осигурени фирмени и външни обучения;
- Възможност да се развивате професионално;
- Допълнителни социални придобивки.
JobTiger Banner
JobTiger Banner