Джи Пи Груп АД
Инженер-геолог
Костенец
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Инженер-геолог

Костенец длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство.
С цел разширяване на екипа на консорциума ДЗЗД "Щрабаг-Джи Пи Рейл" търсим да назначим за обект: НКЖИ-Лот 3- Мирово-Костенец

Отговорности


Задължения:

- Извършва прогнозна оценка на измененията в инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия на обекта;
- Подготовя и контролира сондажните дейности, необходими за определяне качеството на скалния масив;
- Ежедневна картировка и обработка на картировката;
- Комуникация и кореспонденция с Възложител и Консултант на обекта;
- Ежедневна комуникация и съвместна дейност с различните отдели на компанията;


Изисквания и необходими умения

Изисквания:

- Завършено висше образование –специалност „Инженерна геология и хидрогеология“;
- Опит по специалността – мин. 2 год.;
- Опит в подземното строителство – мин. 1год;
- Познаване на методология за определяне качеството на скалния масив съгласно системата на Биенявски;
- Познания относно геоложки якостен индекс (GSI);
- Много добри умения за работа с MS Office и AutoCAD;
- Шофьорска книжка кат. В

Ние Ви предлагаме

Фирмата предлага:

- Трудов договор, 6-месеца изпитателен срок;
- Отлично заплащане и допълнителни социални придобивки;
- Разнообразни проекти, в които да развиете своите умения;
- Фирмени обучения и постоянно професионално усъвършенстване;
JobTiger Banner
JobTiger Banner