Университет за Национално и Световно Стопанство
над 300 служителя
Главен експерт, програми и проекти
гр. София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
JobTiger Banner
JobTiger Banner