СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Оперативен счетоводител с английски език
София - център
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Оперативен счетоводител с английски език

София - център full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Нашият клиент е консултантска компания, предоставяща комплексно обслужване в сферата на счетоводните, осигурителни, данъчни и правни услуги.

Над 20 години фирмата е стратегически партньор на големи български и международни компании и предлага комплексни счетоводни, финансови, правни, данъчни решения за тях.

В основата на развитието на компанията стоят високата ангажираност, отдаденост и компетентност на нейните служителите. За счетоводния ѝ екип търсим мотивирани и отдадени кандидати с желание да учат и да се развиват заедно с компанията.

Responsibilities

•Контрол, обработка и осчетоводяване на документи съгласно българското законодателство
•Изготвяне на периодични финансови справки и отчети
•Контрол на финансово - счетоводната документация съобразно счетоводните стандарти.
•Счетоводно отчитане на стопански операции – входящи фактури от доставчици, отчитане на дълготрайни активи, месечни приключвателни операции;
•Съставяне и обработка на финансово- счетоводни документи при спазване на нормативните изисквания и вътрешнофирмените правила;
•Проверка и равняване на баланси по счетоводни сметки за отчитане на разчети, изготвяне на писма за потвърждение на салда;
•Подготвяне на документи за проверки от държавни институции;
•Участие в изготвянето на справки и отчети за целите на клиентите
•Следене и прилагане на промените в нормативната база

Requirements and necessary skills

•Висше или средно икономическо образование: Специалност счетоводство и контрол
•Опит на подобна позиция - 1 година
•Познаване на нормативната база
•Отлична компютърна грамотност- MS Office, счетоводен софтуер
• Много добър английски език
•Желание за развитие и стремеж към повишаване на квалификацията и компетенциите

We offer

Трудов договор с 6 месеца изпитателен срок
Работно време: 8 часа - от 09:00 до 18:00 ч.
2000 лв. нетно стартово възнаграждение
Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.


Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ - лиценз № 2221 от 16.03.2017г.

Contact Information

Phone: 02 873 95 94

JobTiger Banner
JobTiger Banner