Декра Арбейт България ЕООД
Младши счетоводител
София
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Младши счетоводител

София full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

DEKRA Arbeit Groupе е една от най-успешните и иновативни компании в сферата на персонала с над 120 локации в Европа. Тя е част от холдинговото дружество DEKRA SE, със седалище в Щутгарт, Германия и по целия свят е призната като висококачествен доставчик на услуги и доверен партньор.

За наш партньор – счетоводна фирма, обслужваща множество дружества с разнообразна производствена и търговска дейност– търсим да назначим :

Responsibilities

• Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
• Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието.
• Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието .
• Осчетоводява вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините.

Requirements and necessary skills

• Висше икономическо или средно специално-икономическо образование,

ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА НЕ СЕ ИЗИСКВА, ПОДХОДЯЩА РАБОТА ЗА СТУДЕНТИ ПО СЧЕТОВОДСТВО

• Добро познаване на нормативните актове:
– свързани със счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;
– реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.
– Вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на отчитане на финансовите средства.
• Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност; Excel, Word
• Комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.

We offer

• Трудов договор с атрактивно възнаграждение
• Конкурентно и сигурно заплащане
• Отлични работни условия
• Работно време – 9:00 – 17:00
• Работа в стабилна компания в екип, в който се ценят човешките качества
Ако възможността, да работите при коректен и лоялен работодател, представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография.

Всички документи ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Лиценз № 2450 / 08.02.2018г
JobTiger Banner
JobTiger Banner