Национален литературен музей
Уредник музей
София
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Уредник музей

София full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Националният литературен музей е държавен културен и научен институт към Министерство на културата с национално значение в областта на опазването и представянето на културното наследство.

Responsibilities

• Комплектува, обработва и дигитализира движимите културни ценности в музейните фондове на Националния литературен музей;
• Приема посетители, провежда беседи, изготвя справки;
• Участва в подготовката на изложби и в провеждането на литературни вечери, чествания, представяния на книги и други културни мероприятия на музея.

Requirements and necessary skills

• Познаване на нормативните уредби в областта на опазване на културното наследство и музейното дело;
• Владеене на чужд език;
• Добра компютърна грамотност;
• Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност.

Contact Information

Phone: 029873414

JobTiger Banner
JobTiger Banner