Балкантел ООД
Системен инженер – телекомуникации
гр. София
длъжност на пълно работно време

Системен инженер – телекомуникации

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

„Балкантел“ ООД е проектно-ориентирана инженерингова компания, създадена през 1990 г. Наложили сме се като водещ производител, системен интегратор и изпълнител на проекти в целия им жизнен цикъл – проектиране, доставка / производство, инсталация, интеграция, обучение, поддръжка и изпълняваме множество инфраструктурни проекти в сферата на телекомуникациите, навигацията и жп сигнализацията, които са от стратегическо значение за страната ни.

Отговорности

• Разработване на идейни, технически и работни проекти за телекомуникационни системи, системи за видеонаблюдение, ICT и др.
• Анализ на предлаганите системни решения
• Изготвяне на количествено – стойностни сметки
• Консултиране на екипите по време на имплементация на системите
• Изготвяне на екзекутивна документация за разработваните системи
• Конфигуриране и откриване на проблеми в комуникационни системи и мрежи
• Експертиза по отношение на дизайна, стратегията и планирането на архитектурата на предлаганите системни решения
• Управление на експертен екип при изпълнение на изброените по-горе дейности

Изисквания и необходими умения

• Завършено висше техническо образование – специалност „Телекомуникации“ или сходна
• Опит на позиция със сходна дейност
• Високо ниво на технически английски език
• Опит в предлагането, демонстрирането и инсталирането на мрежови технологии и/или информационна сигурност
• Умения за работа в динамична среда
• Много добри комуникационни и организационни умения
• Аналитично мислене и способност за вземане на решения

ПРЕДИМСТВА имат кандидатите, които притежават задълбочени познания в някои от следните области:

• TCP/IP и IP/MPLS
• SDH/PDH
• PBX и VoIP решения
• Оптични преносни системи
• xWDM системи и технологии
• Системи за мониторинг и управление на IP мрежи
• Системи за видеонаблюдение
• Системи за гласова комуникация
• Опит в конфигуриране и отстраняване на проблеми в мрежи с устройства на Cisco, Juniper, Mikrotik, Extreme и Huawei
• Електрозахранване в критичната инфраструктура

Ние Ви предлагаме

• Възможност за изява и развитие във високотехнологична българска компания
• Работа в конкурентна и развиваща се работна среда
• Възможност за допълнителна квалификация и обучения
• Атрактивно заплащане, социални придобивки и отлични условия на работа в екип от доказани професионалисти
JobTiger Banner
JobTiger Banner