Бизнесс Аутсорсинг Солюшънс ЕООД
под 5 заети служителя Кандидатстване Виж работодателя
Оперативен счетоводител
Русе
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Оперативен счетоводител

Русе длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

,,Бизнесс Аутсорсинг Солюшънс“ ЕООД е лицензирана агенция за подбор и консултиране на персонал, която е създадена с идеята за подпомагане на заетостта на територията на България. Нашата мисия е да запознаем доказаните работодатели в страната със стойностните служители!

За доказано добър и надежден наш клиент, водеща компания в производството на облекла за международния пазар, търсим да назначим подходящ кандидат на длъжността:

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

За повече информация: 0882 210 312/ 0882 210 464

Ако смятате, че нашето предложение е интересно на Вас, моля изпратете автобиографията си като кандидатствате онлайн!
Благодарим на всички кандидати, но ще се свържем само с одобрените за позицията!
„Бизнесс Аутсорсинг Солюшънс" ЕООД е лицензиран трудов посредник /№3191/2021г/. Ако търсите нови възможности, може да се обърнете към нас. Ние ще ви помогнем да откриете вашето работно място.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „Бизнес Аутсорсинг Солюшънс“ ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.
Отговорности

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Проследяване, организация и контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости;
• Изготвяне на финансови справки и отчети;
• Регистриране на счетоводните операции и водене на систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация;
• Изчисляване, осчетоводяване и плащане на трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнаграждения по граждански договори;
• Съставяне на първични и вторични счетоводни документи, и оборотна ведомост;
• Изчисляване и внасяне на данъци, държавни такси и осигурителни вноски;
• Извършване на счетоводни записвания, а при нужда и измененията им;
• Отговаря за спазването на финансовите и счетоводни процедури в съответствие с българското законодателство и вътрешно-фирмени правила.

Изисквания и необходими умения

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Средно/Висше икономическо образование;
• Предишен опит в областта на счетоводството – ще се счита за предимство;
• Отлична компютърна грамотност и познания в работата със специализиран софтуер;
• Познаване и прилагане на данъчното и данъчно-осигурителното законодателство и счетоводните стандарти;
• Умение за работа в екип и спазване на срокове;
• Конфиденциалност и лоялност;
• Желание за усъвършенстване.

Ние Ви предлагаме

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Коректност в трудовите отношения;
• Дългосрочна реализация и професионално израстване;
• 5-дневна работна седмица, с работно време 8:00 - 17:00ч.;
• Социални придобивки /ваучери за храна и намаление от фирмените продукти на фирмата/;
• Мотивираща работна среда сред екип от професионалисти.

Информация за контакт

Телефон: 0882210312

JobTiger Banner
JobTiger Banner