Електрохолд България ЕООД
more than 300 служителя Apply See employer
Техник електрически машини и апарати / МНН
Сливница
full-time

Техник електрически машини и апарати / МНН

Сливница full-time

Responsibilities

• Осъществява качествено и в определените срокове монтаж и демонтаж на електромерите, часовникови превключватели и предпазители;
• Обезопасява електромерни табла против неправомерен достъп;
• Проверява техническата изправност на таблата, на ел. измервателните уреди, както и правилността на схемните връзки, като при необходимост отстранява констатираните неизправности;
• Прекъсва и възстановява ел. захранването на потребители с просрочени задължения;
• Отчита ел. енергията на стопански потребители;
• Възстановява балансово мерене по трафопостове.

Requirements and necessary skills

• Средно електротехническо образование;
• Опит на подобна позиция минимум 3 год.;
• IV квалификационна група по безопасност /предимство/;
• Шофьорска книжка „В” категория;
• Добра компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип.

We offer

• Допълнително заплащане за всяка година трудов стаж;
• Бонус система на всеки три месеца, базиран изцяло на личното представяне;
• Допълнителни плащания за Великден, Коледа и лятна почивка;
• Ваучери за храна;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Допълнително пенсионно осигуряване;
• Допълнителени дни платен отпуск;
• Програми за обучения и развитие
• Осигурен ментор и обучение за всеки новоназначен служител.

Contact Information

Phone: 0892273415

JobTiger Banner
JobTiger Banner