Електрохолд България ЕООД
more than 300 служителя Apply See employer
Инженер ел. машини и апарати/ намаляване на загубите
София
full-time

Инженер ел. машини и апарати/ намаляване на загубите

София full-time

Responsibilities

• Анализира консумираната ел. енергия посредством наличните корпоративни информационни системи;
• Анализира, насочва и разпределя получените сигнали за извършване на проверки с цел откриване на неправомерно потребление;
• Създава методика за систематизиране и предоставяне на информация на обектите отчитани посредством системата Converge с цел контролиране и отстраняване на възникнали проблеми в измервателните групи;
• Открива и предотвратява въздействия върху измервателните средства;
• Анализара намаляване на загубите от дейностите в дирекции „Експлоатация и поддържане“ и „Мерене и управление на данни“;
• Извършва мониторинг на съответните дейности;
• Дава предложения за намаляване на загубите.

Requirements and necessary skills

• Висше електротехническо образование;
• Много добри умения за работа с MS Office;
• Четвърта квалификационна група по ТБ ще се счита за предимство;
• Познаването на SAP ще се счита за предимство;
• Опит на подобна длъжност ще се счита за предимство;
• Умение за работа в екип;
• Отговорност при изпълнение на поставени задачи;
• Работа в динамична среда.

We offer

• Допълнително заплащане за всяка година трудов стаж;
• Бонус система на всеки три месеца, базиран изцяло на личното представяне;
• Допълнителни плащания за Великден, Коледа и лятна почивка;
• Ваучери за храна;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Допълнително пенсионно осигуряване;
• Допълнителени дни платен отпуск;
• Програми за обучения и развитие
• Осигурен ментор и обучение за всеки новоназначен служител.

Contact Information

Phone: 0892273445

JobTiger Banner
JobTiger Banner