Kамериер / камериерка
София
длъжност на пълно работно време

Kамериер / камериерка

София длъжност на пълно работно време

За нас

Компакт Фасилити ЕООД, бул. Мария Луиза 9-11, ЕТ.2 ОФИС 6А

Търси да назначи камериер/камериерка на трудов (постоянен) договор. Ако все още не сте намери подходящата работна среда и търсите стабилно работно място, вие сте отговорен човек и умеете да работите в екип, моля изпратете ни своята автобиография с актуална снимка или се обадете на тел: +359 876 855 896.

Отговорности

Вашите задължения:
1. Ежедневно почистване на хотелските стаи, подменяне на спалното бельо, кърпи и коснсумативите в сервизните помещения.
2. Извършва проверка на състоянието на незаетите стаи.
3. Почиства коридорите, стълбищата, асансьорните площадки и др.
4. Почиства след провеждани срещи и заседания залите на хотела.
5. Информира управителя на хотела за забелязани липси или повреди в хотелските стаи.
6. Информира прекият си ръководител за забравени от гостите вещи в стаите и ги предава за съхранение на управителя на рецепцията.
7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.


Вашата отговорност:
1. Носите отговорност за опазването на повереното ви имущество.
2. Работника е длъжен да спазва утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
3. Познава схемите за евакулация при спешни и аварийни ситуации и оказва неоходимото съдействие на гостите на хотела.
4. Работника носи отговорност за качеството на изпълнение на извършената работа;спазване на трудова дисциплина; правилното използване и съхранение на почистващите препарати.

Ние Ви предлагаме

• Трудов договор;
• Работно облекло;
• Храна;
• Постоянен трудов договор;
• 5-дневна работна седмица;
• Работни смени по график;
• Съдействане за издаване на документи за краткосрочно и дългосрочно пребиваване в страната на чужденци.

Информация за контакт

Телефон: 0876855896

JobTiger Banner
JobTiger Banner