Централна медицинска библиотека към Медицински университет-София
Чистач / Хигиенист
София
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Чистач / Хигиенист

София full-time Between 500 and 1000 bgn

About us

Централна медицинска библиотека към Медицински университет – София има за своя мисия да осигурява необходимата информация, социална среда и ресурсна база за развитието на учебната и научна дейност на университета. Библиотеката е отворена и за потребители извън университета. Осъществява библиографска и библиотечна дейност, аналитико-синтетична обработка на медицинска информация и наукометрични данни, обучения и предпечатна подготовка на научна медицинска литература.

Адресът на библиотеката е гр. София, ул. "Св. Георги Софийски" №1, в комплекса на Александровска болница.

Responsibilities

• Почиства и дезинфекцира подове, врати, мебели и прозорци на работните помещения, читалните зали, битовите и сервизни помещения, както и общите части към тях като коридори и дворни места.

• Сортира и изнася до определените места отпадъците.

• Работи на двусменен режим 08:00-16:30 и 10:30-19:00 ч. Дава съботни дежурства, когато е необходимо.

• Спазва санитарно-хигиенните изисквания, противопожарните правила и мерки за сигурност и безопасност.

• Участва в общите библиотечните мероприятия.

Requirements and necessary skills

• Опитът на подобна длъжност е предимство

We offer

• Трудов договор на пълен работен ден, с дългосрочен ангажимент

• Коректно заплащане, плюс процент за стаж и допълнителни бонуси

• Работа в отзивчив и подкрепящ екип
JobTiger Banner
JobTiger Banner