Общинска Банка
Експерт в отдел „Запори“ към дирекция „Операции“
София
длъжност на пълно работно време

Експерт в отдел „Запори“ към дирекция „Операции“

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Изпълнява всички процедури по приемане, обработка и плащания на запорни съобщения, регламентирани във вътрешните правила на банката;
• Извършва проверка за наличие на сметки на длъжник по запорно съобщение, банкови сейфове, суми на доверително управление и други вземания на името на клиента;
• Блокира банкови сметки на длъжника до размера на сумата по запорното съобщение;
• Изготвя отговори на запорни съобщения до органите наложили запора;
• Извършва всякакви други дейности, свързани с администрирането на запорните съобщения.

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо, степен „Бакалавър“;
• Професионален опит: минимум 2 (две) години стаж в банкова сфера. Кандидати с опит в запорната дейност ще имат предимство ;
• Познаване на нормативната база: законовите и подзаконови нормативни актове в областта на банковото дело и запорната дейност;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office, банков софтуер.
• Способност за работа в екип и под напрежение;

Ние Ви предлагаме

• Работна позиция в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 08.04.2023 г. по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска
JobTiger Banner
JobTiger Banner