Общинска Банка
more than 300 служителя Apply See employer
Шофьор в Централно управление
София
full-time

Шофьор в Централно управление

София full-time

Responsibilities

• Осъществява безопасно и навременно транспортно обслужване на служители и документи;
• При необходимост осъществява транспорт до населени места извън гр. София;
• Поддържа постоянно в техническа изправност, образцов външен и вътрешен вид поверените му автомобили;
• Отговаря за навременното провеждане на задължителния ежегоден технически преглед на поверените му автомобили;
• Съблюдава актуалността на всички застраховки на поверените му автомобили (автокаско и гражданска отговорност);
• Поддържа в образцов вид пътните книжки.

Requirements and necessary skills

• Средно/средно специално образование;
• Валидно свидетелство за правоуправление на МПС категория „В“
• Професионален опит: минимум 5 (пет) години опит на сходна позиция;
• Познаване на „Закона за движение по пътищата“ /ЗДП/ и Правилник за прилагане на ЗДП;
• Умения за работа в екип;
• Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение;
• Способност за работа под напрежение.

We offer

Банката предлага:

• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Присъединяване към амбициозен и динамичен екип от професионалисти
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Широки възможности за професионално усъвършенстване и обогатяване на уменията;

Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 08.04.2023 г. или по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във филиалите.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner