EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Специалист - енергийни анализи и прогнози (по заместване)
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Специалист - енергийни анализи и прогнози (по заместване)

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Изготвяне на прогнози по период на сетълмент в рамките на деня и ден напред за производство и потребление на енергия за различни клиенти или групи от клиенти на регулиран и свободен пазар.
- Контрол на потока с данни (входящ и изходящ).
- Всекидневна комуникация с външни институции и клиенти, както и с колеги извън екипа, свързана с процеса на изготвяне на прогноза.
- Изготвяне и анализи на точността на прогнозите и непрекъснато подобрение на моделите за прогонзиране.
- Позицията предполага даване на дежурства, максимум 2 почивни дни в месеца.

Изисквания и необходими умения

- Висше образование в някоя от следните специалности: (приложна) математика; статистика; финанси; икономика.
- С предимство се разглеждат кандидати, които:
- Имат опит или умения за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози;
- Умеят да боравят с големи бази данни и имат опит с анализирането на данни;
- Умеят да изготвят регресионни и други математически модели за прогнози и анализи.
- Добро работно ниво на английски език.
- Отлично владеене на MS Office (с фокус върху Excel); опит с работа с база данни и владеене на Power BI се счита за предимство.
- Нагласа за стриктно спазване на крайни срокове, способност за взимане на самостоятелни решения, прецизност.


Ако това предложение Ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография, като използвате бутона „Кандидатствай“.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Краен срок: 04.04.2023

Ние Ви предлагаме

- Стабилна работа в международна компания с утвърдени правила и стандарти.
- Въвеждащо обучение, ментор и индивидуален план за работа в пробния период.
- Възможност за придобиване на ценна експертиза относно енергийния бранш в екип от доказани специалисти.
- Здравна застраховка за сметка на работодателя за всеки сътрудник, както и здравна застраховка за членове на семейството на преференциални цени.
- Система за гъвкаво работно време и възможност за работа от разстояние.
- 20 дни годишен отпуск; допълнителни дни за стаж в енергетиката, както и за майки с деца до 18 г.
- Карта за спорт на преференциални цени (Мултиспорт/Coolfit).
- Фирмени обучения, тимбилдинги, спартакиади и др.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.
JobTiger Banner
JobTiger Banner