КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Финансов одитор (Мениджър екип)
София
длъжност на пълно работно време

Финансов одитор (Мениджър екип)

София длъжност на пълно работно време

За нас

Нашият клиент е ECOVIS - водеща глобална консултантска фирма с 9300 служители в повече от 80 страни. Основните им компетенции са в областта на данъчните и правните консултации, счетоводство и финансов одит. За екипа на представителния офис в България търсим ОДИТОР (МЕНИДЖЪР ЕКИП).
В тази роля ще участвате във всички етапи на одита – от организация на екип, комуникация с клиентите, координация с други специалисти до изразяване на професионално становище и заключения относно извършените проверки в одиторски доклад, в съответствие с приложимите одиторски стандарти.

Отговорности

• Цялостно планиране и изпълнение на одит ангажименти;
• Постоянна комуникация с екипа и клиентите;
• Управление на екип от младши одитори;
• Извършване на проверки относно счетоводното отчитане, представено във финансовите отчети (или части от тях) според изискванията на българските и международните стандарти;
• Активно участие в идентифицирането, анализирането, оценката и документирането на необходимата информация за изразяване на одиторско мнение;
• Изготвяне на одитен доклад и препоръки за изпълнението на всеки одитен ангажимент.

Изисквания и необходими умения

• Подходящо висше образование (финанси, финансов контрол, одит или счетоводство);
• Опит на същата или сходна позиция;
• Много добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство, както и МСФО (IFRS);
• Много добро владеене на английски език - писмено и говоримо (ниво В2);
• Умения за работа с MS Office;
• Отлични умения за работа в екип.

Ние Ви предлагаме

• Дългосрочен ангажимент на трудов договор;
• Работно време – от 9:00 до 17:30 ч. (понеделник – петък);
• Минимално натоварване извън работното време;
• Възможност за сътрудничество с международни професионалисти в различни сфери на бизнеса;
• Лично отношение към всички служители и клиенти;
• Комуникативна офис локация.

В случай, че разпознавате в предложението ни Вашата работа – не се колебайте да ни изпратите актуална автобиография!

„Корект Консулт България“ ЕООД притежава лиценз за извършване на посредническа дейност по наемане на работа под № 2191, издаден от Министерство на труда и социалната политика.
С настоящото кандидатстване давате съгласието си за обработката на личните Ви данни и предоставяне на възможности за наемане на работа да се извършва от „Корект Консулт България“ ЕООД, в пълно съответствие с ОРЗД и всички други действащи закони за Защита на Личните Данни.

Информация за контакт

Телефон: 8519115

JobTiger Banner
JobTiger Banner