EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Специалист обществени поръчки
Plovdiv
full-time

Специалист обществени поръчки

Plovdiv full-time

Responsibilities

- Провежда и финализира процедури за сключване на договор;
- Действа като контактно лице към вътрешния клиент, изпратил заданието за сключване на договор;
- Съдейства на вътрешните клиенти при проблеми по време на изпълнението на договори;
- Създава и обработва голямо количество документи, спазвайки стриктно и строго разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни разпоредби;
- Подготвя и провежда процедури в електронна платформа за обществени поръчки ЦАИС-ЕОП;
- Разглежда и оценява оферти, провежда персонални преговори;
- Подготвя становища и предложения за подобряване на качеството на възлагане на обществени поръчки.

Requirements and necessary skills

- Висше образование (бакалавър, магистър) в областите: инженерство, право, икономика и подобни;
- Опит в областта снабдяване/покупки е конкурентно предимство;
- Познания в областта на ЗОП са конкурентно предимство;
- Познаване на SAP или други ERP системи е предимство;
- Познания в областта на инженерните науки, свързани с електротехниката са предимство;
- Умения за водене на бизнес преговори;
- Умения за създаване на и обработка на голям обем от документи, включително и електронни;
- Владеене на английски език е предимство;
- Добро познаване на продуктите на MS Office;
- Прецизно отношение към детайлите на документите; умения за следене и спазване на срокове; добри организационни умения; аналитично мислене; способност за работа и вземане на решения под напрежение; нагласа и умение за екипна работа.


Ако това предложение Ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография, като използвате бутона „Кандидатствай“.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Краен срок: 14.04.2023

We offer

- Възможност за реализация в стабилна международна компания.
- Утвърдени правила и стандарти на работа.
- Въвеждащо обучение, ментор и индивидуален план за работа в пробния период.
- Здравна застраховка за сметка на работодателя за всеки сътрудник, както и здравна застраховка за членове на семейството на преференциални цени.
- Система за гъвкаво работно време и възможност за работа от разстояние.
- Карта за спорт на преференциални цени (Мултиспорт/Coolfit).
- Фирмени обучения, тимбилдинги, спартакиади и др.
- Отлична локация в центъра на Пловдив.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.
JobTiger Banner
JobTiger Banner