ВМ Финанс Груп АД
Счетоводител
Sofia, Sofia Region
full-time

Счетоводител

Sofia, Sofia Region full-time

About us

Ние, ВМ Финанс Груп сме българска икономическа група, която управлява портфолио от 8 компании в различни сектори – дистрибуция и маркетинг на бързооборотни стоки, логистика, медия, реклама, образование, недвижими имоти. Висока оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване, са присъдените ни през 2015 г. награди от международния конкурс на банка Гутман за Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа, Награда за благотворителност за Централна и Източна Европа и Най-добър семеен бизнес в България.

Предоставяме възможност за реализация в голяма структура с над 800 души персонал и сме място, където постоянното подобрение, креативни предложения и създаване на нови процеси са високо ценени. Ние предоставяме подходяща среда за развитие, която се разгръща в рамките на целия холдинг. Вярваме, че хората, които работят за нас, са най-ценният капитал на Групата. Уважаваме колегите си и разчитаме на техните способности. Открити сме и знаем, че най-добрите резултати се постигат в условия на взаимно доверие.

В следствие на бързото ни разрастване и неизменна воля да бъдем лидери на пазара, предлагаме на опитни професионалисти, които споделят този стремеж, да се присъединят към нашия екип на позиция:

Счетоводител

Responsibilities

Основните Ви отговорности на тази позиция ще бъдат:

• Да осчетоводявате продажби, касови движения, банкови движения, разходи за заплати, разходи за осигуровки и разходи за амортизации;
• Да създавате платежни нареждания в банков софтуер, при необходимост и на хартиен носител;
• Да водите, начислявате и осчетоводявате периодични разходи и приходи;
• Да отговаряте за равнение на обороти и разчети с клиенти, доставчици, лизингодатели, лизингополучатели, заемодатели и заематели;
• Да водите регистър на договорите, съгласно изискванията;
• Да изготвяте извлечения и справки, ежемесечни, тримесечни, шестмесечни и деветмесечни междинни отчети; да участвате в изготвянето на годишния финансов отчет, подготвяте и попълвате данни в статистически отчети и формуляри;
• Да участвате и подпомагате процеса по Годишен финансов одит на дружеството.

Requirements and necessary skills

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образование – специалност Счетоводство, Финанси, Финансов контрол или друга релевантна икономическа специалност;
• Добре познаване на нормативните актове, свързани със счетоводна отчетност, вътрешен финансов контрол, данъчно и осигурително право, както и реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации;
• Минимум 1 година сходен професионален опит;
• Отлични компютърни умения: MS Office, умения за работа с ERP система – Navision е предимство;
• Комуникативни умения и умение за работа в екип;
• Способност за приоритизиране и спазване на срокове;
• Организираност и внимание към детайла.

We offer

Ние Ви предлагаме:

• Възможност да станете част от екип от професионалисти;
• Да работите в предизвикателна и динамична среда, в която да приложите и развивате Вашите професионални компетенции;
• Много добри условия на труд.
• Плодове в офиса
• Гъвкаво работно време

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашето CV чрез бутона по-долу.
Първоначалният подбор ще се извърши по документи, ще се свържем с одобрените кандидати.

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Изпратените от Вас данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.
JobTiger Banner
JobTiger Banner