ИНТРАКОМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД
Електроинженер – телеком сектор
Sofia
full-time

Електроинженер – телеком сектор

Sofia full-time

About us

INTRACOM BULGARIA S. A. е дъщерно дружество на INTRACOM TELECOM - най-големият мултинационален доставчик на решения за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в Гърция. Компанията се фокусира върху проектиране, разработка и доставка на технологии и проекти в областта на телекомуникациите и информационните решения.

В момента търсим силно мотивиран човек за позицията: Електроинженер – телеком сектор

Responsibilities

• Подготовка и обработка на документация, свързана с процесите
• Изготвяне на количествено-стойностни сметки на извършените СМР и вложените материали и части
• Наблюдава процеса на изграждане, поддръжка на електрически системи
• Контрол върху качеството на извършената работа
• Изготвя регулярни отчети и отчети при необходимост
• Проучване на пазара и поръчки на електрооборудване, материали и консумативи, необходими за изпълнение на проектите

Requirements and necessary skills

• Завършено техническо образование (с предпочитание електроинженер)
• Компютърна грамотност /MS Office/AutoCAD/
• Организиран с умения за правилно разпределяне на времето и приоритизиране на задачите
• Комуникативен и способен да работи в екип
• Шофьорска книжка - категория B (активен шофьор)
• Възможност за пътуване и кратки командировки в страната;
• Опит в телекомуникациите и изграждане на фотоволтаични централи ще се счита за предимство
• Добро владеене на английски език

We offer

• Опит в мултинационална среда на големи професионалисти
• Работа по международен проект
• Приятелска атмосфера
• Фирмено обучение на работното място
• Атрактивно възнаграждение
• Отлични условия на работа
JobTiger Banner