БУЛТРАНСБИЛД ЕООД
Младши сътрудник Oфертен отдел (сектор „Строителство”)
Sofia
full-time

Младши сътрудник Oфертен отдел (сектор „Строителство”)

Sofia full-time

About us

"БУЛТРАНСБИЛД" ЕООД е строителна фирма, създадена с изцяло частен капитал, чиито персонал е с над 20 години опит в гражданското и промишлено строителство. Основните услия на компанията са насочени във високото строителство и битовите и промишлени газопроводи. Дружеството работи само със сертифицирани по европейски стандарт материали, което гарантира качество на работата и добър краен продукт за възложители/инвеститори.

Responsibilities

- Изготвяне на оферти на база количествени сметки
- Изпраща запитвания към Подизпълнители и Партньори
- Събира и анализира оферти от Подизпълнители и Доставчици
- Води комуникация с Възложители/Клиенти на компанията
- Води комуникация с проектанти, с цел изчистване на неясности и неточности
- Актуализира цени на конкурентния пазар, вложените материали, оборудване и механизация
- Проверка и контрол на качеството и количеството вложените материали, съгласно предоставени технически карти, декларации за съответствие и др.;
- Осъществява навременното доставяне на заложените в офертите материали и осигуряване на необходимите съоръжения и механизация за обектите
- Изготвяне на протоколи обр. 19, опис-сметки 22 и др.
- При необходимост взима участие и в други оперативни дейности, свързани с изпълнение на текущите задачи

Requirements and necessary skills

- Висше или средно техническо образование (може студенти последен курс)
- Владеене на английски език – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
- Владеене на втори или повече езици се счита за предмство
- Отлична компютърна грамотност – MS Office, AutoCad
- Умения с офис техника и специализиран софтуер
- Предишен опит не се изисква, но ще се счита за предимство

Contact Information

Phone: +359 2 44 000 10

JobTiger Banner