EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Счетоводител
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Счетоводител

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Обработва и осчетоводява първични счетоводни документи и банкови операции;
- Осчетоводява документи, свързани с възнаграждения на персонала;
- Отговаря за разчетите с доставчици;
- Контролира и осчетоводява обобщена информация от билинг система;
- Изготвя справки за вътрешни нужди;
- Съдейства при изготвяне на данни и справки за финансови отчети;
- Класифицира и архивира документи.

Изисквания и необходими умения

- Висше икономическо образование, специалност Счетоводство;
- Минимум 1 година опит като счетоводител;
- Добро познаване на счетоводното и данъчно законодателство; познаване на Международните счетоводни стандарти; опит в работа със счетоводен софтуер (опит при работа със SAP е предимство);
- Английски език на добро работно ниво;
- Умения за работа с продуктите на MS Office;
- Прецизност и умения за работа в екип.Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк.

Ние Ви предлагаме

- Възможност за развитие в стабилна международна компания, с утвърдени правила и стандарти;
- Въвеждащо обучение, индивидуален план за работа и личен ментор, който ви подпомага в навлизането в работните процеси, стандарти и фирмена култура.
- Ваучери за храна и карти за спорт на преференциални цени;
- Допълнителни средства за Великден, Коледа, летен отпуск и др.;
- Гъвкаво работно време и възможност за ползване на homeoffice;
- Отлична локация в центъра на гр. Пловдив.


Ако това предложение ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо, като използвате бутона "Кандидатствай".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
JobTiger Banner