СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Специалист Управление на Парични Потоци
София
full-time
Between 3000 and 4000 bgn

Специалист Управление на Парични Потоци

София full-time Between 3000 and 4000 bgn

About us

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на маркетинга, дистрибуцията и логистиката на маркови бързооборотни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и Европа, и богато продуктово портфолио и над 700 души персонал.

Във връзка със силното разрастване на дейността си, компанията търси активни и енергични хора за позицията – „Специалист Управление на Парични Потоци".

Responsibilities

1. Участва в разработването , утвърждаването и спазването на финансовата политика на компанията.
2. Участва в планирането на паричните потоци на компанията, съгласувано с всяка търговска дирекция.
3. Участва в контрола на паричните потоци.
4. Контролира плащането на разходите на компанията, съгласно бюджета на разходи и съобразено с кредитния период към съответния контрагент.
5. Заедно със счетоводния отдел стриктно следи входно-изходните операции на компанията – доставки и продажби съответно към вътрешни и експортни клиенти, разходи за рекламни и маркетинг материали, суровини и материали за производственото направление, както и всички други търговски активи на компанията.
6. Участва в договарянето по финансови параметри на експортни клиенти и контролира получаването на плащанията в договорените срокове.
7. Участва в договарянето по финансови параметри с външни доставчици и съблюдава осигуряването на финансови ресурси за плащането на задълженията, съгласно договорените срокове.
8. Контролира навременното плащане на задълженията на компанията към данъчни, банкови и други институции, съгласно законодателството на страната и договорените срокове и дати с банковите институции.

Requirements and necessary skills

Образование - висше икономическо образование
Опит - минимум 3г. на релевантна позиция
Много добри компютърни познания
Много добро владеене на английски език - говоримо и писменно
Много добри познания за нормативните актове, регламентиращи финансово-икономическата дейност, основните финансови инструменти и методи, обезпечаващи управлението на финансовата дейност и данъчното законодателство,

We offer

- Много добра основна заплата – 3800лв. стартова заплата по трудов договор.
- 5 дневна работна седмица
- Годишен отпуск съгласно Кодекса на труда
- Въвеждащо обучение

Бизнессградата на компанията е позиционирана в Складово-производствена зона - Модерно предградие, в близост до метростанция.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ е лицензирана консултантска компания за подбор на персонал/лиценз №2221/.

Contact Information

Phone: 028739594

JobTiger Banner