ViaKali
under 5 служителя Apply See employer
Старши счетоводител
Sofia
full-time
Between 3000 and 4000 bgn

Старши счетоводител

Sofia full-time Between 3000 and 4000 bgn

About us

Ако имате опит и желание да се приседините към модерна счетоводна компания, предоставяща интегрирани съвети и бизнес консултации, свързани с управление на финанси, счетоводство, системи, заплати, данъци и управление на проекти и бюджети, очакваме вашата канидатура за позицията Старши счетоводител при наши клиенти.

Responsibilities

Успешният кандидат ще работи в екип и ще осъществява следните дейности, свързани с документацията на клиенти на компанията:

- Текуща обработка и осчетоводяване на финансово-счетоводни документи
- Изготвяне на данъчни декларации по ЗДДС, ЗКПО и ЗМДТ, Интрастат
- Изготвяне на статистически отчети и формуляри
- Изготвяне на регулярни справки към БНБ и други контролни органи
- Изготвяне на текущи, месечни и годишни финансови отчети и декларации
- Изготвяне на счетоводни справки и анализи за нуждите на ръководството
- Комуникация с държавни институции и клиенти

Requirements and necessary skills

• Минимум 5 години професионален опит в областта на счетоводството
• Висше икономическо образование, със специалност Счетоводство и контрол / Финанси/
• Познания относно Счетоводното и Данъчното законодателство;
• Добра компютърна грамотност (MS Office и особено Excel);

В допълнение, кандидатите е важно да демонстрират

- Комуникативност и умения за работа в екип;
- Средно ниво на владеене на писмен и говорим английски език;
- Гъвкавост и способност да се работи с крайни срокове;
- Стремеж за развитие в областта.

We offer

• Конкурентна заплата, според опита на кандидата
• Гъвкаво работно време
• Служебен телефон и компютърно оборудване
• Допълнително здравно осигуряване
• Тиймбилдинг
• Ваучери за храна
• Бонуси на база отработено време, извън договореното
JobTiger Banner