ФАСИЛИТИ МЕНИДЖЪР
София
длъжност на пълно работно време

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖЪР

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Търсим Фасилити Мениджър.

Основни отговорности:

- Изготвяне на годишния план за поддръжката и ремонтните дейности на обектите и оборудването на компанияташ
- Управлява взаимоотношенията с подизпълнители по възложени проекти и отговаря за качеството на извършваната от тях работа и изпълнението на поставени задачи спрямо крайните срокове;
- Управлява и координира вътрешно-фирмени проекти, напр. такива по откриване на нова локация, помещение и др;
- Проверка на оборудването в сградата и определяне нуждата от поправки или ремонти;
- Надзор над обслужващия персонал (охрана, хигиенисти и др.) и външни изпълнители;
- Своевременно реагиране при спешна нужда;
- Подходящо управление на работното време, което е от съществено значение за ефективното справяне с комбинирането на задачите за тази позиция;
- Води приходите и разходите и изготвя месечни отчети за поддръжка;
- Поддържа техническа документация за оборудването на компанията;

Изисквания за позицията:

- Техническо образование;
- Владеене на английски език;
- Опит на позиции със сходни отговорности;
- Способност за бързо вземане на решения;
- Внимание към детайлите;
- Добра компютърна грамотност;
- Отлично планиране, организационни и лидерски умения;
- Отлични комуникационни умения;

Предложението влючва:

- Дългосрочна професионална реализация в компания с утвърдени високи стандарти за работа;
- Мотивиращо възнаграждение, социален пакет и много добри условия на труд;
- Коректни трудови отношения и отлични условия за работа;
- Добра работна атмосфера и подкрепяща среда;

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

JobTiger Banner